Zgłoszenie do projektu

Wypełnienie zgłoszenia nie jest obowiązkowe.

Proszę wpisać następujące dane. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

Osobiste spotkanie:
Nazwa instytucji *:
Nazwa instytucji w języku angielskim*:
Pełny adres instytucji*:
Instytucję reprezentuje*:
Stanowisko reprezentanta*:
Połączenie bankowe*:
Numer identyfikacyjny instytucji*:
NIP:
strony www:
Imię i nazwisko*:
Stanowisko:
Telefon*:
E-mail*:
O jakiej porze najlepiej dzwonić:
Typ instytucji*:
Data powstania instytucji:
Liczba wydziałów:
(Wypełniają tylko uniwersytety)
Liczba studentów:
Liczba absolwentów w roku 2023:
Przewidywana liczba absolwentów w roku 2024:
Skąd dowiedzieli się Państwo o nas?:
Przepisz tekst z obrazka*: