FAQ

Kas yra International Education Society (IES)?

IES – sertifikatus išduodanti bendrovė, kuri buvo įsteigta 1997 metais, registruota Londone, jos klientų centro ir vadybininkų buveinė įsikūrusi Brno mieste Čekijos Respublikoje. IES atlieka visų tipų švietimo institucijų, mokymo programų ir lektorių vertinimus bei išduoda tarptautinius sertifikatus. Sertifikatai išduodami aukštosioms mokykloms, universitetams ir jų fakultetams, aukštesniosioms, vidurinėms, pradinėms, kalbų mokykloms, švietimo agentūroms ir komercinių bei nekomercinių organizacijų švietimo sekcijoms.

Kokią reikšmę mums turi sertifikatų išdavimas ?

  1. Savo studentams suteiksite galimybę turėti tarptautinį sertifikatą ir tuo palengvinsite jiems darbo vietos paieškas.
  2. Tapsite IES starptautiskais sertifikāts, turinčia europinės reikšmės sertifikatą, padidinsite savo kreditą tarptautiniu mastu, paaukštinsite konkurencingumą ir atkreipsite visuomenės dėmesį į savo mokyklos privalumus.

Kas tai yra tarptautinis sertifikatas IES?

IES starptautiskais sertifikāts tai dokumentas, kurį gali gauti tik sertifikuotos mokyklos ir mokymo programos studentas. Šis sertifikatas paprastai išduodamas anglų kalba ir konkrečios šalies valstybine kalba. Pagal prašymą sertifikatas gali būti išduotas ir kita pasaulio kalba. Sertifikate pateikiami jo savininko identifikaciniai duomenys, užbaigta mokymo programa, užbaigtos mokyklos pavadinimas ir adresas bei sertifikato lygis pagal užbaigtos mokyklos vertinimą. Išrašomi sertifikatai turi apsauginius elementus. Sertifikato pavyzdį ir visus jo aktualius vertimus į kitas pasaulio kalbas rasite šiame tinklapyje, nuoroda Sertifikāts.

Kodėl mūsų absolventams nepakanka dokumento apie užbaigtą išsilavinimą?

Jūsų dokumentas informuoja apie tai, ką absolventas studijavo ir kokie buvo jo rezultatai, o tarptautinis IES sertifikatas nurodo ir Jūsų mokyklos lygį. Jūsų studentas gauna informaciją, kuri jam suteikia privalumų prieš konkurentus darbo rinkoje.

Kaip vyksta mokyklos sertifikavimo procesas?

Visuomet sertifikuojama visa mokymo institucija (universitetų atvejų atskiri fakultetai), jos mokymo programos (studijų sritys, specialybės). Nebūtina sertifikuoti visų fakultetų arba visų mokymo programų. Pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį mokykla gauna medžiagą dėl sertifikato suteikimo. Dokumentai pateikiami šiame tinklapyje, nuoroda Sertifikato gavimo tvarka. Sertifikavimas atliekamas pagal spausdintus dokumentus ir fotodokumentus. Baigus sertifikavimo procesą serifikuota įstaiga gaus išsamų pranešimą su priskirtu reitingu, kuris bendradarbiavimo metu gali keistis priklausomai nuo reguliariai atliekamų įstaigos lygio patikrinimų rezultatų. Sertifikavimo proceso trukmė apie 3 mėnesius po sutarties pasirašymo. Iš jų apie 6–8 savaites mokykla rengia dokumentus, gavusi šiuos dokumentus IES sertifikavimą užbaigia per 1 mėnesį.

Sertifikavimo išlaidos?

Nustatytos tokios kainos, kurios yra priimtinos ir mažesnėms mokymo įstaigoms. Aktualios kainos pateikiamos šiame tinklapyje, nuoroda Cenas. Mokymo programų (mokymo krypčių) sertifikavimas atliekamas veltui. Visą bendradarbiavimo laikotarpį privaloma mokėti mėnesinį administracinį mokestį. Universitetams mėnesinis sertifikavimo mokestis nustatytas kiekvienam sertifikuojamam fakultetui atskirai.

Kas yra ICI?

Bendrovė International Certification Institute /ICI/ buvo įkurta 2019 metais. Tais pačiais metais įvyko susijungimas su bendrove International Education Society /IES/. ICI ir IES realizuoja bendrą projektą Certificate. Sertifikuotos įstaigos automatiškai gauna abiejų bendrovių sertifikatus.

Kas yra ICI sertifikatas?

ICI sertifikatas visų pirma aprašo studento studijų metu įgyta profesinę kompetenciją. Kartu jame yra svarbių su projektu Certificate supažindintų firmų ir institucijų sąrašas. Taip darbdaviui suteikia išsamų absolvento žinių ir profesinių įgūdžių aprašą.

ICI ir IES sertifikatai absolventui užtikrina stiprų konkurencinį pranašumą tarptautinėje ir vietinėje darbo rinkoje.

ICI sertifikatai išduodami tik anglų kalba.

Kokią informacinę ir propagavimo medžiagą gaus sertifikuota mokykla?

Kiekviena sertifikuota įstaiga gaus IES ir ICI logotipus bei grafinį sertifikavimo ženklą su sertifikavimo pristatymo vadovu. Savaime aišku gauna ir įstaigos sertifikatus (formatas A3), IES vėliavėlę, informacinę reklaminę juostą (juostas) ir kurią nors iš informuojančių lentų (formatas A1). Mokykla gali užsisakyti ir daugiau projektą pristatančios medžiagos.

Kada mokykla pradeda mokėti mėnesinį administracinį mokestį?

Užbaigus sertifikavimo procesą.

Mokėjimo sąlygos

Visi mokesčiai mokami pagal sąskaitą faktūrą.

Kas spausdina sertifikatus absolventams?

Sertifikatus spausdina mūsų bendrovė pagal sertifikuotos įstaigos užsakymus. Sertifikuotai įstaigai sertifikatai siunčiami bendrai. Sertifikato niekada negali užsisakyti pats absolventas, užsakymą visuomet turi išsiųsti mokykla, kuri garantuoja, kad asmuo baigė studijas.

Kas moka už sertifikatus absolventams?

Dažnai už sertifikatus moka patys studentai, tačiau yra mokyklų, kurios bent dalinai už studentų sertifikatus sumoka iš įvairių fondų, skatinimo programų ir pan. Kai kurios mokyklos įkuria fondus, kurių pagalba studentai taupo studijų metu. Privačios mokyklos ir mokymo agentūros dažniausiai išlaidas tarptautiniams IES ir ICI sertifikatams įtraukia į mokestį už mokslą ar dalyvavimą kursuose.

Per kiek laiko gausite užsakytą sertifikatą?

ES gavusi užsakymą nedelsiant išrašo sąskaitą faktūrą. Ją apmokėjus ne vėliau kaip per 48 val. išsiunčiami sertifikatai. Sertifikatus Jums galime pristatyti prieš iškilmingą baigimo diplomų įteikimą.

Kaip ilgai galioja sertifikavimas?

Sertifikavimas galioja iki bendradarbiavimo su IES/ICI pabaigos. Sertifikuotų įstaigų reitingas kasmet nemokamai tikrinamas atnaujinimo anketos pagalba. Jeigu per pirmus 3 metus sekami duomenys išliko be didesnių permainų, reitingas tikrinamas 2 metų ciklu.

Ar sertifikatai turi tarptautinį galiojimą?

Per savo egzistavimo laiką tarptautiniai IES sertifikatai įgijo svarbią poziciją. Nors ir nepakeičia nostrifikavimo dokumentų, tačiau pagal savininkų atsiliepimus, darbo rinka juos pripažįsta. Tai yra dėl to, kad jie suprantami tarptautiniu mastu, kadangi išduodami anglų ir oficialia, konkrečios šalies kalba. Be to galima gauti sertifikatus išrašytus ir kitomis pasaulinėmis kalbomis.

Tarptautiniai IES sertifikatai skirti svarbiausiai ekonominės sferos atstovams ir išduodami jau nuo 1997 metų. Kasmet išduodame kelis tūkstančius sertifikatų. Sertifikatai patenka į darbdavių iš Europos, JAV, Australijos ir Azijos rankas.

ICI sertifikatas visų pirma aprašo studento studijų metu įgytą profesinę kompetenciją. Kartu jame yra svarbių su projektu Certificate supažindintų firmų ir institucijų sąrašas. Taip darbdaviui suteikia išsamų absolvento žinių ir profesinių įgūdžių aprašą.

ICI ir IES sertifikatai absolventui užtikrina stiprų konkurencinį pranašumą tarptautinėje ir vietinėje darbo rinkoje.

ICI sertifikatai išduodami tik anglų kalba.

IES informaciją apie sertifikavimą ir tarptautinius sertifikatus siunčia dideliam institucijų skaičiui. Supažindintų subjektų sąrašą rasite šiame puslapyje, nuorodoje Sertifikatų pritaikymas.

Ar kiekvienas studentas gali gauti sertifikatus?

Taip, sąlyga yra baigti studijas (puikūs mokymosi rezultatai nėra vienintelis sėkmingo perėjimo į praktiką prielaidas). Kai kurios mokyklos geriausiems studentams sertifikatus išduoda veltui ir už juos sumoka iš savo lėšų (fondai, asociacijos ir pan.). Tai visiškai priklauso nuo mokyklos filosofijos, kokius sertifikatų gavimo kriterijus pasirinks.

Ar egzistuoja sertifikuotų mokyklų duomenų bankas?