FAQ

Kas yra International Education Society (IES)?

IES – sertifikatus išduodanti bendrovė, kuri buvo įsteigta 1997 metais, registruota Londone, jos klientų centro ir vadybininkų buveinė įsikūrusi Brno mieste Čekijos Respublikoje. IES atlieka visų tipų švietimo institucijų, mokymo programų ir lektorių vertinimus bei išduoda tarptautinius sertifikatus. Sertifikatai išduodami aukštosioms mokykloms, universitetams ir jų fakultetams, aukštesniosioms, vidurinėms, pradinėms, kalbų mokykloms, švietimo agentūroms ir komercinių bei nekomercinių organizacijų švietimo sekcijoms.

Kokią reikšmę mums turi sertifikatų išdavimas ?

  1. Savo studentams suteiksite galimybę turėti tarptautinį sertifikatą ir tuo palengvinsite jiems darbo vietos paieškas.
  2. Tapsite IES starptautiskais sertifikāts, turinčia europinės reikšmės sertifikatą, padidinsite savo kreditą tarptautiniu mastu, paaukštinsite konkurencingumą ir atkreipsite visuomenės dėmesį į savo mokyklos privalumus.

Kas tai yra tarptautinis sertifikatas IES?

IES starptautiskais sertifikāts tai dokumentas, kurį gali gauti tik sertifikuotos mokyklos ir mokymo programos studentas. Šis sertifikatas paprastai išduodamas anglų kalba ir konkrečios šalies valstybine kalba. Pagal prašymą sertifikatas gali būti išduotas ir kita pasaulio kalba. Sertifikate pateikiami jo savininko identifikaciniai duomenys, užbaigta mokymo programa, užbaigtos mokyklos pavadinimas ir adresas bei sertifikato lygis pagal užbaigtos mokyklos vertinimą. Išrašomi sertifikatai turi apsauginius elementus. Sertifikato pavyzdį ir visus jo aktualius vertimus į kitas pasaulio kalbas rasite šiame tinklapyje, nuoroda  Sertifikāts.

Kodėl mūsų absolventams nepakanka dokumento apie užbaigtą išsilavinimą?

Jūsų dokumentas informuoja apie tai, ką absolventas studijavo ir kokie buvo jo rezultatai, o tarptautinis IES sertifikatas nurodo ir Jūsų mokyklos lygį. Jūsų studentas gauna informaciją, kuri jam suteikia privalumų prieš konkurentus darbo rinkoje.

Kaip vyksta mokyklos sertifikavimo procesas?

Visuomet sertifikuojama visa mokymo institucija (universitetų atvejų atskiri fakultetai), jos mokymo programos (studijų sritys, specialybės). Nebūtina sertifikuoti visų fakultetų arba visų mokymo programų. Pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį mokykla gauna medžiagą dėl sertifikato suteikimo. Dokumentai pateikiami šiame tinklapyje, nuoroda Sertifikato gavimo tvarka. Sertifikavimas atliekamas pagal spausdintus dokumentus ir fotodokumentus. Baigus sertifikavimo procesą serifikuota įstaiga gaus išsamų pranešimą su priskirtu reitingu, kuris bendradarbiavimo metu gali keistis priklausomai nuo reguliariai atliekamų įstaigos lygio patikrinimų rezultatų. Sertifikavimo proceso trukmė apie 3 mėnesius po sutarties pasirašymo. Iš jų apie 6–8 savaites mokykla rengia dokumentus, gavusi šiuos dokumentus IES sertifikavimą užbaigia per 1 mėnesį.

Sertifikavimo išlaidos?

Nustatytos tokios kainos, kurios yra priimtinos ir mažesnėms mokymo įstaigoms. Aktualios kainos pateikiamos šiame tinklapyje, nuoroda Cenas. Mokymo programų (mokymo krypčių) sertifikavimas atliekamas veltui. Visą bendradarbiavimo laikotarpį privaloma mokėti mėnesinį administracinį mokestį. Universitetams mėnesinis sertifikavimo mokestis nustatytas kiekvienam sertifikuojamam fakultetui atskirai.

Kokią propagacinę ir informacinę medžiagą gaus mokykla suteikus jai sertifikatą?

Kiekviena sertifikuota institucija gauna IES logotipą ir grafinį sertifikavimo ženklą kartu su sertifikacijos instrukcija prezentacijai. Institucija taip pat gauna sertifikatą (A3 formato), IES vėliavėlę ir pasirenka vieną iš informacinių stendų (A1 formato). Mokymo įstaiga taip pat gali užsisakyti ir kitą reklaminę medžiagą, pvz., ritininį stendą, granitinę lentą ant pastato arba vėliavą.

Kada mokykla pradeda mokėti mėnesinį administracinį mokestį?

Užbaigus sertifikavimo procesą.

Mokėjimo sąlygos

Visi mokesčiai mokami pagal sąskaitą faktūrą. 

Kas spausdina IES sertifikatus?

IES sertifikatai spausdinami pagal sertifikuojamos institucijos prašymą. Visi sertifikatai siunčiami sertifikuojamai institucijai kartu. Sertifikato niekada negali užsisakyti pats absolventas, užsakymą visuomet siunčia mokykla, kuri garantuoja, kad studentas mokyklą baigė.

Kas moka už absolventų sertifikatus?

Dažnai už juos moka patys absolventai, tačiau yra mokyklos, kurios per fondus, įvairias skatinančias programas ir pan. prie šio mokesčio mokėjimo prisideda. Kai kurios mokyklos steigia fondus, kuriuose studentai studijų metu taupo. Kalbų mokyklos ir mokymo agentūros išlaidas tarptautiniam IES sertifikatui dažniausiai įtraukia į mokyklos mokestį arba mokestį už kursą.

Per kiek laiko gausite užsakytą sertifikatą?

ES gavusi užsakymą nedelsiant išrašo sąskaitą faktūrą. Ją apmokėjus ne vėliau kaip per 48 val. išsiunčiami sertifikatai. Sertifikatus Jums galime pristatyti prieš iškilmingą baigimo diplomų įteikimą.

Kaip ilgai galioja sertifikavimas?

Sertifikavimas galioja bendradarbiavimo su IES laikotarpiu. Sertifikuotų institucijų reitingas atliekamas kiekvienais metais nemokamai pagal aktualizuotą klausimyną. Jeigu tris pirmuosius metus stebimi duomenys nesikeičia, reitingas atliekamas kas 2 metus.

Ar IES sertifikatai galioja tarptautiniu mastu?

Per savo egzistencijos laikotarpį tarptautiniai IES sertifikatai įgavo žymią poziciją. Jie nepakeičia nostrifikavimo dokumentų, bet, sprendžiant iš diplomų savininkų atsiliepimų, darbo rinka šiuos sertifikatus pripažįsta. Taip yra ir dėl to, kad sertifikatai išduodami anglų kalba ir valstybine konkrečios šalies kalba. Be to, galima gauti sertifikatą ir kitomis pasaulio kalbomis.

Tarptautiniai IES sertifkatai yra pagrindinai skirti ūkio sferos atstovams ir yra išduodami nuo 1997 metų. Kiekvienais metais išduodama keletas tūkstančių sertifikatų ir yra labai sunku tiksliai nustatyti, kur jais buvo pasinaudota. Sertifikatai patenka į visų išsivysčiusių Europos valstybių, JAV, Australijos ir Azijos darbdavių rankas.

IES daugumai institucijų siunčia informaciją apie sertifikavimą ir tarptautinius sertifikatus. Informuotų subjektų sąrašus galite rasti šiame tinklapyje, nuoroda Sertifikātu zmantošana.

Ar kiekvienas studentas gali gauti sertifikatą?

Taip, vienintelė IES sąlyga yra mokslų užbaigimas (puikūs mokslo rezultatai nėra vienintelė gero įsitvirtinimo praktikoje sąlyga). Kai kurios mokyklos savo pažangiausiems studentams sertifikatus išduoda nemokamai ir už juos sumoka iš savo lėšų (fondai, draugijos ir pan.). Tai visiškai priklauso nuo mokyklos filosofijos ir jos pasirinktų kriterijų. 

Ar egzistuoja sertifikuotų mokyklų duomenų bankas?