FAQ

Što je International Education Society (IES)?

IES je certifikacijsko društvo koje je osnivano 1997. godine, registrirano je u Londonu, a njegov klijentski centar i uprava imaју svoje sjedište u Brnu u Češkoj Republici. IES se specijalizira na ocjenjivanje i certifikaciju svih tipova obrazovnih institucija, obrazovnih programa i lektora u međunarodnom mjerilu. Certificiranje obuhvaća visoke škole, univerzitete i njihove fakultete, više stručne škole, srednjoškolske institucije, osnovne škole, jezične škole, obrazovne agencije i obrazovne sekcije komercijalnih i nekomercijalnih organizacija.

Kakvo značenje ima ovo certificiranje za nas?

  1. Omogućit ćete Vašim studentima da dobiju Međunarodni certifikat i da se lakše afirmiraju na tržištu rada
  2. Uvrstit ćete se među certificirane institucije, povećati Vaš ugled na međunarodnoj razini, dobiti konkurencijsku prednost i upozoriti javnost na prednosti svoje škole

Što je Međunarodni certifikat IES?

Međunarodni certifikat IES je dokument koji može dobiti samo apsolvent certificirane škole i certificiranog obrazovnog programa. Ovaj certifikat se standardno izdaje na engleskom jeziku i službenom jeziku konkretne zemlje. Na zahtjev je moguće izdati certifikat i na ostalim svjetskim jezicima. Certifikat sadrži identifikacijske podatke nositelja, apsolvirani obrazovni program, naziv i mjesto apsolvirane škole i certifikacijski stupanj koji sadrži rating apsolvirane škole. Certifikat sadrži sve zaštitne elemente. Prikaz certifikata i sve njegove aktualne prijevode na svjetske jezike naći ćete na ovoj web stranici pod stavkom Certifikat.

Zašto našim apsolventima nije dovoljna samo diploma o završenom obrazovanju?

Vaš dokument pruža informaciju o tome što je apsolvent završio i s kakvim ocjenama, međutim, međunarodni certifikat IES pruža i informaciju o razini Vaše škole. Vaš apsolvent će tako moći pružiti budućem poslodavcu cjelovitu informaciju koja može za njega predstavljati komparativnu prednost pred konkurentima na radnu poziciju.

Kako protječe postupak certificiranja škole?

Obrazovna institucija se uvijek certificira kao cjelina (u slučaju univerziteta se certificiraju pojedini fakulteti), a posebno njihovi obrazovni programi (studijski smjerovi, specijalizacija). Nije potrebno certificirati sve fakultete ili sve obrazovne programe. Nakon potpisivanja ugovora o suradnji škola dobije materijale za certifikaciju. Ove podloge su specificirane na ovoj stranici pod stavkom Postupak dobivanja certifikata. Certificiranje se vrši na temelju pismenih podloga i fotodokumentacije. Nakon završetka postupka certifikacije certificirana obrazovna institucija dobiva detaljni izvještaj s dodijeljenim rejtingom koji se može tijekom perioda suradnje mijenjati na temelju redovitog ocjenjivanja i provjera razine odnosno kvalitete programa obrazovne institucije. Certifikacijski proces traje približno 3 mjeseca od potpisivanja ugovora. Od toga približno 6 – 8 tjedana potrebno je školi za pripremu dokumenata, a IES će završiti certifikaciju u roku od mjesec dana nakon dobivanja ovih podloga.

Kakva je cijena certificiranja škole ?

Cijene su utvrđene u takvoj visini da budu prihvatljive i za manje obrazovne subjekte. Aktualne cijene su navedene na ovoj web stranici pod stavkom Cjenik. Certifikacija obrazovnih programa (studijskih smjerova) je besplatna. Uvijek se naplaćuje mjesečna administrativna pristojba, i to tijekom cijelog vremena suradnje. U slučaju univerziteta mjesečna administrativna pristojba se plaća za svaki certificirani fakultet zasebno.

Što je ICI?

Društvo International Certification Institute /ICI/ osnivano je 2019. godine. Iste godine društvo je spojeno s društvom International Education Society /IES/. ICI i IES provode zajednički projekt Certificate. Certificirane institucije automatski dobivaju certifikate oba društva.

Što je ICI certifikat?

ICI certifikat opisuje uglavnom stručne sposobnosti koje je student stekao tijekom studija. Certifikat istovremeno sadrži listu značajnih tvrtki i tijela odnosno obrazovnih ustanova koje su obaviještene o projektu Certificate. Zahvaljujući tome certifikat daje poslodavcima detaljan opis stečenog znanja i stručnih iskustava apsolventa.

Certifikati ICI i IES daju jaku konkurentnu prednost svojim nositeljima na domaćem i međunarodnom tržištu rada.

ICI certifikat izdaje se samo na engleskom jeziku.

Kakve promidžbene i informacijske materijale škola dobiva nakon certifikacije?

Svaka certificirana obrazovna ustanova dobiva logo IES i grafičku certifikacijsku oznaku zajedno s priručnikom za prezentaciju certifikacije. Škola naravno dobiva i certifikat institucije (format A3) te zastavicu IES, i može odabrati i neki od informacijskih panela (format A1). Škola može naručiti i druge promidžbene materijale.

Kada škola počinje platiti mjesečnu administrativnu pristojbu?

Nakon završetka certifikacijskog procesa.

Kako se obračunavaju pristojbe?

Sve pristojbe se naplaćuju na temelju fakture.

Tko tiska certifikate IES za apsolvente?

Certifikate tiska IES na temelju narudžbe izdane od strane certificirane obrazovne ustanove. Certifikati se šalju grupno certificiranoj ustanovi. Apsolvent škole nikada ne može sam naručiti certifikat, narudžbu uvijek šalje škola koja garantira da je podnositelj zahtjeva apsolvent škole.

Tko plaća certifikate za apsolvente?

Često ih plaćaju sami apsolventi, ali postoje i škole koje financijski sudjeluju u cijeni certifikata putem fondova raznih zaklada, motivacijskih programa i sl. Neke škole osnivaju fondove u kojima studenti tijekom studija štede. Jezične škole i obrazovne agencije obično automatski uključuju troškove Međunarodnog certifikata IES u iznos cijene studija ili tečaja.

Za koliko dugo dobijemo naručene certifikate?

IES odmah nakon primanja narudžbe ispostavlja fakturu. Nakon prispijeća fakturiranog iznosa certifikati se šalju najkasnije do 48 sati. Certifikate Vam možemo dostaviti još prije svečane ceremonije za apsolvente.

Koliko dugo vrijede certifikati?

Certifikati vrijede za vrijeme trajanja suradnje obrazovne ustanove odnosno škole s IES. Rating certificiranih obrazovnih ustanova se svake godine besplatno provjerava i aktualizira putem upitnika za aktualizaciju. Ako tijekom prve tri godine nije utvrđeno nikakvo izrazito variranje praćenih podataka, prelazi se na dvogodišnji ciklus provjeravanja ratinga.

Imaju li certifikati IES međunarodnu važnost?

„Za vrijeme svog postojanja Međunarodni certifikati IES stekli su značajan ugled. Certifikati doduše ne zamjenjuju potvrde za nostrifikaciju, međutim, prema izjavama nositelja certifikati IES su dobro prihvaćeni na tržištu rada. To je i zbog toga što su međunarodno razumljivi jer se izdaju na engleskom jeziku te na službenom jeziku konkretne zemlje. Štoviše, certifikat je moguće dobiti i na ostalim svjetskim jezicima.

Međunarodni certifikati IES namijenjeni su posebno predstavnicima gospodarske sfere i izdaju se još od 1997. godine. Svake godine izdajemo nekoliko tisuća certifikata. Certifikate dobivaju na ruke poslodavci u svim razvijenim europskim zemljama, SAD-u, Australiji i Aziji.

ICI certifikat opisuje uglavnom stručne sposobnosti koje je student stekao tijekom studija. Certifikat istovremeno sadrži listu značajnih tvrtki i institucija koje su obaviještene o projektu Certificate. Zahvaljujući tome certifikat daje poslodavcima detaljan opis stečenog znanja i cjelovitu informaciju o stručnim iskustvima apsolventa.

Certifikati ICI i IES daju jaku konkurentnu prednost svojim nositeljima na međunarodnom i domaćem tržištu rada.

ICI certifikat izdaje se samo na engleskom jeziku.

IES šalje informacije o certifikaciji i o međunarodnim certifikatima velikom broju institucija. Popise subjekata koji dobivaju informacije o ovim certifikatima naći ćete na ovom web mjestu pod karticom Koristi certifikata."

Može li certifikat dobiti svaki student?

Da, jedini uvjet od strane IES je apsolviranje studija (odličan uspjeh nije jedina pretpostavka za dobru afirmaciju u praksi, dakle na tržištu rada). Neke škole svojim najboljim studentima izdaju certifikat besplatno, a financiraju ga iz vlastitih sredstava (fondovi, udruge i sl.) Sve ovisi samo o filozofiji škole kakve će kriterije odabrati za stjecanje certifikata.

Da li postoji baza podataka certificiranih škola?

Da, na ovoj stranici pod stavkom Certificirane institucije. Ovdje možete pretraživati certificirane institucije prema državi.