FAQ

Mis on International Education Society (IES)?

IES on 1997. aastal asutatud sertifitseerimisfirma. See on registreeritud Londonis, klienditeeninduskeskus ja juhtkond paiknevad Tšehhi Vabariigis Brnos. IES on spetsialiseerunud igat tüüpi haridusasutuste, õppekavade ja lektorite rahvusvahelisele hindamisele ja sertifitseerimisele. Sertifitseerimine hõlmab kõrgkoole, ülikoole ja nende teaduskondi, rakenduskõrgkoole, keskkoole, põhikoole, keeltekoole, koolitusfirmasid ning äri- ja mitteäriliste organisatsioonide koolitusüksusi.

Mida tähendab sertifitseerimine meie jaoks?

  1. Te annate oma õppuritele võimaluse saada rahvusvaheline sertifikaat ja kergendate neil nii tööturul läbilöömist.
  2. Te pääsete sertifitseeritud haridusasutuste, hulka, suurendada oma usaldusväärsust rahvusvahelisel tasandil, saate konkurentsieelise ja juhite üldsuse tähelepanu oma kooli eelistele.

Mis on IES-i rahvusvaheline sertifikaat?

IES-i rahvusvaheline sertifikaat on dokument, mille võib saada ainult sertifitseeritud kooli ja sertifitseeritud õppekava lõpetaja. See sertifikaat antakse standardselt välja inglise ja vastava riigi keeles. Soovi korral on võimalik sertifikaadi väljaandmine ka teistes maailma keeltes. Sertifikaadil on kirjas omaniku identifitseerimisandmed, lõpetatud õppekava, lõpetatud kooli nimi ja asukoht ning sertifitseerimisaste, mis sisaldab lõpetatud kooli reitingut. Sertifikaadil on turvaelemendid. Sertifikaadi juurde võidakse anda välja lõpetaja profiil, mis kujutab endast ülevaadet sertifikaadi omaniku põhilistest teadmistest ja oskustest. See dokument sisaldab seega tööandja jaoks veel muudki väärtuslikku teavet. Sertifikaadi näidise ja kõik selle kehtivad tõlked maailma keeltesse leiate sellelt lehelt viite „Sertifikaat” alt.

Miks meie lõpetajatele ei piisa ainult meie haridust tõendavast dokumendist?

Teie oma haridust tõendav dokument näitab seda, mida ja kui edukalt lõpetaja õppis, IES-i rahvusvaheline sertifikaat näitab seevastu ka kooli taset. Teie lõpetaja saab kaasa tulevasele tööandjale mõeldud tervikliku teabe, mis võib anda talle eelise teiste samale töökohale kandideerijate ees.

Kuidas toimub kooli sertifitseerimine?

Alati sertifitseeritakse haridusasutus tervikuna (ülikoolide puhul konkreetsed teaduskonnad) ja eraldi selle õppekavad (õppevaldkonnad, erialad). Kõigi teaduskondade või õppekavade sertifitseerimine ei ole vajalik. Pärast koostöölepingu allkirjastamist saab kool materjalid sertifitseerimise jaoks. Nende alusdokumentide kohta võib täpsemalt lugeda sellelt lehelt viite Sertifikaadi saamise protseduur alt. Sertifitseerimine toimub kirjalike alusdokumentide ja fotodokumentatsiooni põhjal. Pärast sertifitseerimise lõppu saab sertifitseeritud asutus üksikasjaliku hinnangu koos reitinguga, mis võib koostöö jooksul asutuse taseme regulaarse kontrollimise käigus muutuda. Sertifitseerimine kestab alates lepingu allkirjastamisest umbes 3 kuud. Sellest umbes 6–8 nädalat vajab kool alusdokumentide ettevalmistamiseks ning IES viib sertifitseerimise lõpule 1 kuu jooksul alates nende alusdokumentide kättesaamist.

Kui kulukas on kooli sertifitseerimine?

Kehtivad hinnad on sellel lehel viite „Hinnakiri” all. Õppekavade (erialade) sertifitseerimine on tasuta. Alati võetakse igakuist haldustasu ning seda kogu koostöö jooksul. Ülikoolid maksavad igakuist haldustasu iga sertifitseeritud teaduskonna eest eraldi.

Kes on ICI?

Äriühing International Certification Institute (ICI) asutati 2019. aastal. Samal aastal leidis aset ühinemine äriühinguga International Education Society (IES). ICI ja IES viivad ellu ühisprojekti Certificate. Sertifitseeritud haridusasutused saavad automaatselt mõlema äriühingu sertifikaadi.

Mis on ICI sertifikaat?

ICI sertifikaat kirjeldab eelkõige erialaseid pädevusi, mille õppur on saanud õpingute käigus. Ühtlasi sisaldab see projektist Certificate teavitatavate oluliste firmade ja institutsioonide loendit. Nii saab tööandja detailse kirjelduse lõpetaja teadmiste ja erialaste kogemuste kohta.

ICI ja IES-i sertifikaadi omamine tagab lõpetajale tugeva konkurentsieelise kodu- ja välismaisel tööturul.

ICI sertifikaati antakse välja ainult inglise keeles.

Millised reklaami- ja teabematerjalid saab kool pärast sertifitseerimist?

Iga sertifitseeritud asutus saab IES-i ja ICI logo ja graafilise sertifitseerimismärgise koos juhendiga enda sertifitseerituse esitlemiseks. Loomulikult saab asutus ka sertifikaadid(formaat A3), IES-i lipukese, teabebanneri (bannerid) ning saab valida välja mõne infotahvli (formaat A1). Kool võib tellida ka muid esitlusmaterjale.

Millal hakkab kool maksma igakuist haldustasu?

Kõikide tasude kohta esitatakse korraline arve.

Kuidas arvestatakse tasusid?

Haldustasusid arvestatakse valitud perioodi (kvartali, poolaasta või aasta) eest.

Kes prindib sertifikaate lõpetajate jaoks?

Sertifikaate prindib sertifitseeritud asutuse tellimuse alusel meie äriühing. Sertifikaadid saadetakse korraga sertifitseeritud asutusele. Sertifikaati ei saa tellida lõpetaja ise, tellimuse saadab alati kool, kinnitades, et taotleja on õpingud lõpetanud.

Kes maksab lõpetajate sertifikaatide eest?

Sageli maksavad nende eest lõpetajad ise, aga on koole, mis toetavad õppureid sertifikaadi saamisel fondide, mitmesuguste motivatsiooniprogrammide jne kaudu. Mõnel koolil on fond, millesse õppurid oma õpingute jooksul raha koguvad. Erakoolid ja koolitusfirmad lisavad enamasti IES-i ja ICI rahvusvahelise sertifikaadi kulud automaatselt õppemaksule või koolituse hinnale.

Kui ruttu me tellitud sertifikaadid kätte saame?

Kohe pärast tellimuse saamist väljastab IES arve. Pärast selle tasumist pannakse sertifikaadid teele hiljemalt 48 tunni jooksul. Sertifikaadid võime teile kätte toimetada veel enne pidulikku lõpetamist.

Kui kaua asutuse sertifikaat kehtib?

Asutuse sertifikaat kehtib kogu IES-iga/ICI-ga koostöö tegemise aja. Sertifitseeritud asutuse reitingut kontrollitakse igal aastal tasuta andmete uuendamise küsimustiku põhjal. Kui esimese kolme aasta jooksul puuduvad jälgitavates andmetes märkimisväärsed kõrvalekalded, siis hakatakse reitingut kontrollima iga kahe aasta tagant.

Kas sertifikaadid kehtivad rahvusvaheliselt?

IIES-i rahvusvahelised sertifikaadid on aja jooksul saavutanud olulise positsiooni. Need ei asenda küll välismaal omandatud hariduse tunnustamise dokumente, kuid on sertifikaadiomanike tagasiside põhjal tööturul aktsepteeritud. Üks põhjus on ka see, et sertifikaadid on rahvusvaheliselt mõistetavad, kuna need antakse välja inglise ja vastava riigi keeles. Ka on võimalik saada sertifikaati teistesse maailma keeltesse tõlgituna.
IES-i rahvusvahelised sertifikaadid on mõeldud eelkõige majandusvaldkonna esindajatele ning me anname neid välja juba alates 1997. aastast. Me anname igal aastal välja mitu tuhat sertifikaati. Sertifikaadid jõuavad Euroopa, USA, Austraalia ja ka Aasia tööandjateni.

ICI sertifikaat kirjeldab eelkõige erialaseid pädevusi, mille õppur on saanud õpingute käigus. Ühtlasi sisaldab see projektist Certificate teavitatavate oluliste firmade ja institutsioonide loendit. Nii saab tööandja detailse kirjelduse lõpetaja teadmiste ja erialaste kogemuste kohta.

ICI ja IES-i sertifikaadi omamine tagab lõpetajale tugeva konkurentsieelise kodu- ja välismaisel tööturul. ICI sertifikaati antakse välja ainult inglise keeles.

IES saadab teavet sertifitseerimise ja rahvusvaheliste sertifikaatide kohta väga paljudele asutustele. Teavitatavate subjektide loendid leiate sellelt lehelt viite „Sertifikaatide kasutamine” alt.

Kas sertifikaadid võib saada iga õppur?

Jah, tingimus on õpingute lõpetamine (suurepärased õpitulemused pole ainus eeldus tööturul edukaks olemisele). Mõned koolid annavad oma parimatele õppuritele sertifikaadid tasuta ning maksavad nende eest oma vahenditest (fondid, ühendused jne). Sõltub täielikult kooli enda filosoofiast, millised kriteeriumid valitakse sertifikaatide saamiseks.

Kas on olemas sertifitseeritud koolide andmebaas?

Jah, sellel lehel viite „Sertifitseeritud koolid” all. Siin võite otsida sertifitseeritud asutusi riikide kaupa.