FAQ

Jak zjistím, jestli je moje škola certifikovaná?

Najrýchlejšie na tejto stránke pod odkazom Certifikované školy.

Co je mezinárodní certifikát IES?

Mezinárodní certifikát IES je doklad, který může získat pouze absolvent certifikované školy a certifikovaného vzdělávacího programu. Tento certifikát je standardně vydáván v angličtině a úředním jazyce konkrétní země. Na požádání je možné certifikát vydat i v dalších světových jazycích. Certifikát obsahuje identifikační údaje držitele, absolvovaný vzdělávací program, název a místo absolvované školy a certifikační stupeň obsahující rating absolvované školy. Certifikát obsahuje potřebné ochranné prvky - hologram i pečeť se zlatou ražbou, a je vložen do lakovaného, pevného obalu. Tento dokument tedy obsahuje další cenné informace pro zaměstnavatele. Ukázku certifikátu i všechny jeho aktuální překlady do světových jazyků najdete na této stránce pod odkazem Certifikát.

K čemu mi bude certifikát IES?

Certifikát IES přiložený k vysvědčení nebo diplomu Vám může zajistit úspěch při hledání práce či postupu na vyšší typ školy.

Co je ICI certifikát?

ICI certifikát popisuje především odborné kompetence, které student získal po dobu jeho studia. Zároveň obsahuje seznam významných firem a institucí informovaných o projektu Certificate. Poskytuje tak zaměstnavateli detailní popis znalostí a odborných zkušeností absolventa.

K čemu mi bude ICI certifikát?

Vlastnictví ICI a IES certifikátu zajišťuje silnou konkurenční výhodu pro absolventa na mezinárodním i tuzemském trhu práce.

Kde můžu certifikát IES a ICI použít?

Ve své zemi nebo v cizině, ve státní i soukromé instituci nebo firmě. Pokud budete pokračovat v dalším studiu, můžete certifikát použít při hledání brigád či cestách do zahraničí (Work&Travel Program, zahraniční stáže, apod.)

Jak dlouho certifikáty platí?

Certifikát platí pořád. Když ho získáte letos, můžete ho použít i za 5, 10 nebo více let. Certifikát Vám zkrátka může prokázat dobrou službu po celý Váš produktivní život.

Jak certifikát IES vypadá? Co je na něm uvedeno?

Je na něm samozřejmě jméno a datum narození držitele a také název školy a ukončený studijní obor. Velmi důležitým údajem je rating, což je v podstatě známka, kterou IES certifikované škole udělila. Certifikát obsahuje potřebné ochranné prvky – hologram i pečeť se zlatou ražbou, a je vložen do lakovaného, pevného obalu.

Jak certifikát ICI vypadá?

Certifikát s ochrannými prvky obsahuje jméno a datum narození držitele, název školy a ukončený studijní obor. Stručně popisuje odborné kompetence absolventa získané studiem. Na zadní straně je uveden seznam informovaných zaměstnavatelů. Certifikát je vydáván pouze v anglickém jazyce.

Je k dispozici i elektronická verze certifikátů?

Certifikát IES - Ano, elektronický certifikát je vydáván k základní verzi certifikátů (angličtina, úřední jazyk) nebo samostatně. Podmínkou pro jeho vydání je uvedení e-mailové adresy. Certifikát je zasílán po zaplacení. Máte tak možnost s ním okamžitě disponovat.

Certifikát ICI - Elektronický certifikát ICI je vydáván pouze v angličtině k tištěné verzi certifikátu.

Jaký je poplatek za certifikáty?

Cenu určuje koordinátor IES/ICI na Vaší škole. Poplatek zahrnuje certifikát IES a ICI. Na některých školách lze na certifikáty spořit, a pak jsou o něco levnější. Není možné je zakoupit samostatně.

Jaké jsou podmínky pro získání certifikátů?

Kritéria určuje škola. Naší jedinou podmínkou je studium úspěšně absolvovat. Neprovádíme žádné zkoušky.

Jak a kdy si můžu certifikáty objednat?

Certifikáty si nelze objednat přímo u nás, vždy je to zásadně prostřednictvím školy. Lze je vydat i zpětně po ukončení studia.

Certifikát dostanu jenom v angličtině?

V angličtině ho dostanete automaticky a k tomu i v úředním jazyce. Vydáváme i soubory certifikátů, které obsahují překlady do dalších světových jazyků.

Malý soubor certifikátů obsahuje překlad do angličtiny, úředního jazyka a jednoho dalšího světového jazyka dle Vašeho výběru. Velký soubor certifikátů obsahuje překlad do angličtiny, úředního jazyka a až pěti dalších jazyků dle Vašeho výběru.

Ukázku certifikátu i všechny jeho aktuální překlady do světových jazyků najdete na této stránce pod odkazem Certifikát.

ICI certifikát je vydáván pouze v angličtině.

Lze certifikát objednat i zpětně?

Ano, kontaktujte Vaši školu.

Existuje seznam držitelů certifikátů on-line?

Z důvodu ochrany osobních dat (GDPR) již seznam držitelů certifikátů on-line neuvádíme. Pokud potřebujete ověřit pravost certifikátu, kontaktujte nás na ies@ies-info.com.