FAQ

Jak zjistím, jestli je moje škola certifikovaná?

Nejrychleji na této stránce pod odkazem Certifikované školy. Také je možné, že se na Vaší škole setkáváte s našimi propagačními materiály, jako např. žulová deska IES, banner, roll-up nebo stožárová vlajka.

Co je mezinárodní certifikát IES?

Mezinárodní certifikát IES je doklad, který může získat pouze absolvent certifikované školy a certifikovaného vzdělávacího programu. Tento certifikát je standardně vydáván v angličtině a úředním jazyce konkrétní země. Na požádání je možné certifikát vydat i v dalších světových jazycích. Certifikát obsahuje identifikační údaje držitele, absolvovaný vzdělávací program, název a místo absolvované školy a certifikační stupeň obsahující rating absolvované školy. Certifikát obsahuje potřebné ochranné prvky - hologram i pečeť se zlatou ražbou, a je vložen do lakovaného, pevného obalu. Tento dokument tedy obsahuje další cenné informace pro zaměstnavatele. Ukázku certifikátu i všechny jeho aktuální překlady do světových jazyků najdete na této stránce pod odkazem Certifikát.

K čemu mi bude certifikát IES?

Certifikát IES přiložený k vysvědčení nebo diplomu Vám může zajistit úspěch při hledání práce či postupu na vyšší typ školy. 

Kde můžu certifikát IES použít?

Ve své zemi nebo v cizině, ve státní i soukromé instituci nebo firmě. Pokud budete pokračovat v dalším studiu, můžete certifikát použít při hledání brigád či cestách do zahraničí (Work&Travel Program, zahraniční stáže, apod.)

Jak dlouho certifikát platí?

Certifikát platí pořád. Když ho získáte letos, můžete ho použít i za 5, 10 nebo více let. Certifikát Vám zkrátka může prokázat dobrou službu po celý Váš produktivní život.

Jak certifikát IES vypadá? Co je na něm uvedeno?

Je na něm samozřejmě jméno a datum narození držitele a také název školy a ukončený studijní obor. Velmi důležitým údajem je rating, což je v podstatě známka, kterou IES certifikované škole udělila. Certifikát obsahuje potřebné ochranné prvky – hologram i pečeť se zlatou ražbou, a je vložen do lakovaného, pevného obalu. K certifikátu může být vydán profil absolventa, což je přehled klíčových znalostí a dovedností držitele certifikátu. Tento dokument tedy obsahuje další cenné informace pro zaměstnavatele.

Je k dispozici i elektronická verze certifikátu?

Ano, elektronický certifikát je vydáván k základní verzi certifikátů (angličtina, úřední jazyk, příp. profil absolventa) nebo samostatně. Podmínkou pro jeho vydání je uvedení  e-mailové adresy žadatele. Certifikát je jen v angličtině a je zasílán ihned po zaplacení. Máte tak možnost s ním okamžitě disponovat.

Jaký je poplatek za certifikát IES?

Cena certifikátu je kalkulována koordinátorem IES na Vaší škole. Na některých školách lze na certifikát spořit, a pak je o něco levnější.

Jaké jsou podmínky pro získání certifikátu?

Podmínky určuje škola. Někde ho dávají jen nejlepším studentům, jinde ho dostane každý, kdo projeví zájem. Pro IES je jedinou podmínkou studium úspěšně absolvovat. IES neprovádí žádné zkoušky.

Jak a kdy si můžu certifikát objednat?

Certifikát si nelze objednat přímo u IES, vždy je to zásadně prostřednictvím školy. Certifikát lze vydat i zpětně po ukončení studia.

Certifikát dostanu jenom v angličtině?

V angličtině ho dostanete automaticky a k tomu i v úředním jazyce. Vydáváme i soubory certifikátů, které obsahují překlady do dalších světových jazyků.

Malý soubor certifikátů obsahuje překlad do angličtiny, úředního jazyka a jednoho dalšího světového jazyka dle Vašeho výběru. Velký soubor certifikátů obsahuje překlad do angličtiny, úředního jazyka a až pěti dalších jazyků dle Vašeho výběru.

Ukázku certifikátu i všechny jeho aktuální překlady do světových jazyků najdete na této stránce pod odkazem Certifikát.

Nestihl jsem si certifikát objednat. Co teď?

Musíte kontaktovat Vaši školu a o certifikát ji požádat. Škola ho potom u IES objedná a buď ho nechá zaslat přímo na Vaši adresu nebo Vám ho pošle sama, případně si ho ve škole vyzvednete.

Existuje seznam držitelů certifikátů IES on-line?

Z důvodu ochrany osobních dat (GDPR) již seznam držitelů certifikátů on-line neuvádíme. Pokud potřebujete ověřit pravost certifikátu, kontaktujte nás na ies@ies-info.com. 

* Uvedené fotografie absolventů jsou pouze ilustrativní.