FAQ

IES International Education Society nedir?

IES 1997 yılında kurulmuş, kaydı Londra’da, taleb edenler merkezi ve yönetim ofisi Brno, Çek Cumhuriyeti’nde bulunan sertifikalandırma kuruluşudur. IES, her çeşit eğitim enstitü, eğitim programları ve okutmanları uluslararası çapta değerlendirme ve sertifikalandırma konusunda uzmanlaşmıştır. Sertifikalandırma, yüksekokulları, üniversiteleri ve üniversite fakültelerini, yüksek meslek okullarını, liseleri, ilkokulları, lisan okullarını, eğitim kurumlarını, ticari ve ticari olmayan kuruluşlarının eğitim bölümlerini kapsamaktadır.

Sertifikalandırılmanın bizim için anlamı nedir?

  1. Öğrencilerinin uluslararası sertifika elde etmelerini ve böylece iş piyasasında daha kolay iş edinmelerini sağlar.
  2. Avrupa’nın sertifikalandırılmış enstitüleri, arasına girer, uluslararası çapta krediniz artar, rekabet avantajı kazanır ve kamuya açık olarak okulunuzun önceliği ortaya çıkar

IES uluslararası sertifika nedir?

Uluslararası IES sertifikası sertifikalandırma eğitim programı üyesi olan ve sertifikalandırılmış okulun mezununa verilen bir dokümandır. Bu doküman standart olarak İngilizce dilinde ve o ülkenin resmi dilinde verilir. Talep üzerine sertifika diğer dillerde de verilebilir. Sertifika sahibinin kimlik verilerini, mezun olduğu eğitim programını, mezun olduğu okulun adı ve yerini, ve mezun olduğu okulun ratingini kapsar. Sertifika güvenlik özellikleri içerir. Sertifika linkinde sertifika örnekleri ve tüm dillerde ki mevcut tercümelerini bulabilirsiniz.

Neden bizim öğrencilerimize bizim okulumuzdan alacakları mezuniyet belgesi yetmeyecektir?

Sizin okulunuzun vereceği doküman öğrencinizin hangi bölüm mezunu olduğunu ve geçme notunu bildirmektedir. Bizim uluslararası IES sertifikamız okulunuzun düzeyi hakkında da bilgi vermektedir. Okulunuzun mezunu böylece gelecekte ki işvereni için yararlı bilgi sunacak ve rakip okul mezunları arasında avantaj kazanmış olacak.

Okul nasıl sertifikalandırılr?

Her okul ve her okulun eğitim programları (kurs, uzmanlık alanları) ayrı ayrı sertifikalandırılır. (Enstitünün üniversite olması durumunda fakülteler ayrı ayrı sertifikalandırır). Her fakültenin, veya her eğitim programının sertifikalandırılması şart değildir. Sözleşme imzalandıktan sonra okula, sertifikalandırılabilmesi için gerekli materyaller sağlanacaktır. Bu materyaller bu sayfada Sertifika elde etme adımlarıaltında sıralanmıştır. Sertifikalandırma, foto dokümantasyon ve yazılı belgeler aracılığı ile gerçekleştirilir. Sertifikalandırma işlemi sonunda enstitüye, enstitüde verilen rating hakkında ayrıntılı rapor alacaktır. Rating, işbirliği boyunca enstitünün seviyesinin düzenli kontrolü sonucu değişebilir. 6-8 hafta boyunca okul dökümantasyonlarının hazırlanması ile ilgilenecek ve IES bu dökümantasyonlar eline geçtikten 1 ay sonra sertifikalandırma işlemini sonuçlandıracaktır.

Okulun sertifikalandırılma işleminin ücreti nedir?

Fiyatlar, küçük eğitim işletmelerinin dahi ödeyebileceği makul seviyededir. Mevcut fiyat koşullarını bu sayfada Fiyat listesi altında bulabilirsiniz.Eğitim programlarının (uzmanlık alanı) sertifikalandırılması ücretsizidir. İşbirliği süresi boyunca aylık idari ücret alınmaktadır. Üniversitelerde aylık idari ücret her ayrı fakülte için ödenir.

ICI kimdir?

Uluslararası Sertifikasyon Enstitüsü (ICI) 2019 yılında kurulmuştur. Aynı yıl Uluslararası Eğitim Derneği (IES) ile birleştirilmiştir. ICI ve IES ortak Sertifika projesini uygulamaktadır. Sertifikalı kurumlar her iki şirket tarafından otomatik olarak sertifikalandırılır.

ICI Sertifikası Nedir?

ICI sertifikası temel olarak, öğrencinin öğrenim sırasında edindiği mesleki yeterlikleri açıklar. Ayrıca Sertifika projesi hakkında bilgilendirilen önemli şirket ve kurumların bir listesini içerir. İşverene, mezunların bilgi ve mesleki tecrübelerinin detaylı bir tanımını sunar.

ICI ve IES sertifikalarına sahip olmak, uluslararası ve yerel işgücü piyasasındaki mezunlar için güçlü bir rekabet avantajı sağlar.

ICI sertifikası sadece İngilizce dilinde verilir.

Okul sertifikasyondan sonra hangi tanıtım ve bilgi materyallerini alacaktır?

Her sertifikalı kuruluş, IES ve ICI logoları ve bir sertifika sunum el kitabı ile birlikte bir grafik sertifika işareti alacaktır. Tabii ki, aynı zamanda kurumun sertifikalarını (A3 formatı), IES bayrağını, bilgi afişlerini alacak ve bilgi panellerinden birini (A1 formatı) seçecektir. Okul başka sunum malzemeleri de sipariş edebilir.

Okul ne zaman aylık idari ücreti ödemeye başlayacak?

Sertifikalandırma prosesi sona erdikten sonra

İşlemin ücreti ne kadardır?

Tüm masraflar düzenlenecek faturada faturalandırılır.

Mezunlar için sertifikaları kim basar?

Sertifikalar firmamız tarafından sertifikalı bir kurumdan sipariş alınarak yazdırılır. Sertifikalar toplu bir şekilde sertifikalı kuruma gönderilir. Sertifika hiçbir zaman mezun tarafından sipariş edilemez, sipariş her zaman okul tarafından gönderilir ve bu da başvuru sahibinin mezuniyetini garanti eder.

Mezunlar için sertifikayı kim ödüyor?

Genellikle mezunlar tarafından ödenir, ancak vakıflar, çeşitli teşvik programları vb. yollarla öğrencilerin sertifikalarına katkıda bulunan okullar vardır. Bazı okullar, öğrencilerin örenim sürecinde para biriktirdikleri fonlar oluşturur. Özel okullar ve eğitim kurumları genellikle uluslararası IES ve ICI sertifikasının masraflarını otomatik olarak öğrenim ücreti veya kurs bedeline dahil eder.

Talep vermiş olduğumuz sertifikalar bize ne zaman ulaşacaktır?

Talep IES‘ e ulaştıktan hemen sonra fatura hazırlanır. Fatura ödendikten sonra, en geç 48 saat içinde sertifikalar gönderilir. Sertifikaların elinize mezuniyet tören tarihinden önce geçmesini sağlayabiliriz.

Sertifikanın geçerlilik süresi ne kadardır?

Sertifika, IES / ICI ile iş birliği süresi için geçerlidir. Sertifikalı kurumlar için, derecelendirme güncelleme anketi aracılığıyla yıllık olarak ücretsiz olarak yapılır. İlk 3 yıldaki izlenen veriler önemli dalgalanmalara sahip değilse, derecelendirme 2 yılda bir yapılır.

Sertifikalar uluslararası geçerli mi?

Yıllar geçtikçe, IES uluslararası sertifikaları belirgin bir yer edinmiştir. Nostrifikasyon belgelerinin yerini almamasına rağmen, sahiplerinin verdiği cevaplara göre, işgücü piyasası tarafından kabul edilmektedirler. Bu, aynı zamanda uluslararası olarak anlaşılabilir olmaları nedeniyle, İngilizce olarak ve belli bir ülkenin resmi dilinde basıldıkları içindir. Ek olarak, sertifika diğer dünya dillerinde alınabilir.                                                               

Uluslararası IES sertifikaları temel olarak ekonomik alanın temsilcileri için hazırlanmıştır ve 1997'den beri düzenlenmiştir. Her yıl birkaç bin sertifika düzenliyoruz. Sertifikalar Avrupa, ABD, Avustralya ve Asya'daki işverenlerin ellerine verilir.                                                                                                                             

ICI sertifikası temel olarak, öğrencinin öğrenimi sürecinde edindiği mesleki yeterlikleri açıklar. Ayrıca Sertifika projesi hakkında bilgilendirilen önemli şirket ve kurumların listesini içerir. İşverene, mezunların bilgi ve mesleki tecrübelerinin detaylı bir tanımını sunar. ICI ve IES sertifikalarına sahip olmak, uluslararası ve yerel işgücü piyasasında mezunlar için güçlü bir rekabet avantajı sağlar. ICI sertifikası sadece İngilizce dilinde verilir.               

IES, sertifikasyon bilgilerini ve uluslararası sertifikaları çok sayıda kuruma gönderir. 

Onaylanmış kuruluşların listeleri bu sayfada Sertifikaların kullanımı linki altında bulunabilir.

Herhangi bir öğrenci sertifika alabilir mi?

Evet, tek koşul mezuniyettir (okulda mükemmel başarı iş hayatı için tek ön şart değildir). Bazı okullar en iyi öğrencilere sertifikalarını ücretsiz olarak verir ve ücretini kendi fonlarından karşılarlar (fonlar, dernekler vb.). Sertifika alma kriterleri tamamen okul felsefesine bağlıdır.

Sertifikalandırılmış okulların veri tabanı bulunmakta mı?

Evet, bu sayfada Sertifikalandırılmış okullarlistesi altında bulabilirsiniz. Burada sertifikalandırılmış enstitüleri ülkeler arasında arayabilirsiniz.