FAQ

IES International Education Society nedir?

IES 1997 yılında kurulmuş, kaydı Londra’da, taleb edenler merkezi ve yönetim ofisi Brno, Çek Cumhuriyeti’nde bulunan sertifikalandırma kuruluşudur. IES, her çeşit eğitim enstitü, eğitim programları ve okutmanları uluslararası çapta değerlendirme ve sertifikalandırma konusunda uzmanlaşmıştır. Sertifikalandırma, yüksekokulları, üniversiteleri ve üniversite fakültelerini, yüksek meslek okullarını, liseleri, ilkokulları, lisan okullarını, eğitim kurumlarını, ticari ve ticari olmayan kuruluşlarının eğitim bölümlerini kapsamaktadır.

Sertifikalandırılmanın bizim için anlamı nedir?

  1. Öğrencilerinin uluslararası sertifika elde etmelerini ve böylece iş piyasasında daha kolay iş edinmelerini sağlar.
  2. Avrupa’nın sertifikalandırılmış enstitüleri, arasına girer, uluslararası çapta krediniz artar, rekabet avantajı kazanır ve kamuya açık olarak okulunuzun önceliği ortaya çıkar

IES uluslararası sertifika nedir?

Uluslararası IES sertifikası sertifikalandırma eğitim programı üyesi olan ve sertifikalandırılmış okulun mezununa verilen bir dokümandır. Bu doküman standart olarak İngilizce dilinde ve o ülkenin resmi dilinde verilir. Talep üzerine sertifika diğer dillerde de verilebilir. Sertifika sahibinin kimlik verilerini, mezun olduğu eğitim programını, mezun olduğu okulun adı ve yerini, ve mezun olduğu okulun ratingini kapsar. Sertifika güvenlik özellikleri içerir. Sertifika linkinde sertifika örnekleri ve tüm dillerde ki mevcut tercümelerini bulabilirsiniz.

Neden bizim öğrencilerimize bizim okulumuzdan alacakları mezuniyet belgesi yetmeyecektir?

Sizin okulunuzun vereceği doküman öğrencinizin hangi bölüm mezunu olduğunu ve geçme notunu bildirmektedir. Bizim uluslararası IES sertifikamız okulunuzun düzeyi hakkında da bilgi vermektedir. Okulunuzun mezunu böylece gelecekte ki işvereni için yararlı bilgi sunacak ve rakip okul mezunları arasında avantaj kazanmış olacak.

Okul nasıl sertifikalandırılr?

Her okul ve her okulun eğitim programları (kurs, uzmanlık alanları) ayrı ayrı sertifikalandırılır. (Enstitünün üniversite olması durumunda fakülteler ayrı ayrı sertifikalandırır). Her fakültenin, veya her eğitim programının sertifikalandırılması şart değildir. Sözleşme imzalandıktan sonra okula, sertifikalandırılabilmesi için gerekli materyaller sağlanacaktır. Bu materyaller bu sayfada Sertifika elde etme adımlarıaltında sıralanmıştır. Sertifikalandırma, foto dokümantasyon ve yazılı belgeler aracılığı ile gerçekleştirilir. Sertifikalandırma işlemi sonunda enstitüye, enstitüde verilen rating hakkında ayrıntılı rapor alacaktır. Rating, işbirliği boyunca enstitünün seviyesinin düzenli kontrolü sonucu değişebilir. 6-8 hafta boyunca okul dökümantasyonlarının hazırlanması ile ilgilenecek ve IES bu dökümantasyonlar eline geçtikten 1 ay sonra sertifikalandırma işlemini sonuçlandıracaktır.

Okulun sertifikalandırılma işleminin ücreti nedir?

Fiyatlar, küçük eğitim işletmelerinin dahi ödeyebileceği makul seviyededir. Mevcut fiyat koşullarını bu sayfada Fiyat listesi altında bulabilirsiniz.Eğitim programlarının (uzmanlık alanı) sertifikalandırılması ücretsizidir. İşbirliği süresi boyunca aylık idari ücret alınmaktadır. Üniversitelerde aylık idari ücret her ayrı fakülte için ödenir.

Sertifikalandırma sonrası okula ne tür bilgilendirme ve tanıtım materyalleri verilecektir?

Her sertifikalandırılmış enstitü, IES logosu, sertifikanın sunumu için kullanma kılavuzu ile birlikte grafik sertifikasyon sembolüne de sahip olacaktır. Bunun dışında enstitü sertifikası (A3 formatında), IES bayrağı, bilgilendirme afişi, kapı sertifikasyon etiketi ve bilgilendirme paneli seçme hakkı elde eder (A1 formatında). Okul diğer bilgilendirme maleryali isteme hakkına sahiptir. Örneğin: roll-up, bina için granit plaka ve direğe çekilen bayrak.

Okul ne zaman aylık idari ücreti ödemeye başlayacak?

Sertifikalandırma prosesi sona erdikten sonra

İşlemin ücreti ne kadardır?

Tüm masraflar düzenlenecek faturada faturalandırılır.

Mezunlar için IES serifikasını kim basar?

Sertifikalandırılmış enstitünün talebi doğrultusunda sertifikalar IES tarafından basar. Sertifikaların hepsi bir arada sertifikalandırılmış olan enstitüye gönderilir. Sertifika talebini mezun kendi veremez, taleb her zaman mezun olan öğrencinin okulu tarafından veriri.

Mezunlar için sertifıkanın ücretini kim öder?

Genelde sertifika ücretini mezun kendi karşılar fakat bazı okullar mezunlarına vakıf ve teşvik programları aracılığı ile katkıda bulunurlar. Bazı okullar öğrenciler içi fon hazırlar ve öğrenciler eğitim süresi boyunca bu fonlarda para biriktirirler. Dil okulları ve eğitim kurumları genellikle IES uluslararası sertifika maliyetlerini okul veya kurs ücretlerine dâhil ederler.

Talep vermiş olduğumuz sertifikalar bize ne zaman ulaşacaktır?

Talep IES‘ e ulaştıktan hemen sonra fatura hazırlanır. Fatura ödendikten sonra, en geç 48 saat içinde sertifikalar gönderilir. Sertifikaların elinize mezuniyet tören tarihinden önce geçmesini sağlayabiliriz.

Sertifikanın geçerlilik süresi ne kadardır?

Sertifika IES ile işbirliği süresince geçerlidir. Sertifikalandırılmış enstitülerin her yıl yapılan güncelleme anketi ratingi ücretsizidir. İlk üç yıl içinde izlenilen veriler aşırı değişkenlik göstermiyorsa iki yılda bir yapılan rating değerlendirilmesine geçilir.

IES sertifikalarının uluslararası geçerliliği var mıdır?

Uluslararası IES sertifikaları var oluşlarından bu yana önemli pozisyonlar elde etmişlerdir. Geçerlilik belgesi yerine geçmeseler dahi, sertifika sahiplerinin yorumlarına göre iş piyasasasında kabul edilmektedirler. Bunun bir sebebi ülkeler arası anlaşılabilir olmaları, İngilizce dilinde ve ülkenin resmi dilinde basılmış olmalarıdır. Ayrıca sertifikayı başka ülke dillerinde de basmak mümkündür.

Uluslararası IES sertifikaları özellikle ekonomik sektör temsilcileri için olup 1997 yılından bu yana verilmektedirler. Her yıl birkaç bin sertifika talebinde bulunuluyor. Sertifikalar tüm gelişmiş Avrupa ülkeleri, USA, Avustralya ve Asya işverenlerinin eline geçmektedir.

IES sertifikalandırma ve uluslararası sertifika hakkında ki bilgileri birçok enstitüye göndermektedir. Sertifikaların uygulaması. altında bilgilendirilmiş kurumlar hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Sertifikayı her öğrenci elde edebilir mi?

Evet. IES, eğitim programı mezunu olmayı koşul kılar ( iyi bir iş bulmak, okulda iyi olmak demek değildir). Bazı okullar en iyi öğrencilerine sertifikayı ücretsiz vermekte ve sertifika ücretini kendileri karşılamaktadırlar (fonlar, dernekler vs.). Sertifika elde etmek için ne tür kriter seçeceği okulun filozofisine bağlıdır.

Sertifikalandırılmış okulların veri tabanı bulunmakta mı?

Evet, bu sayfada Sertifikalandırılmış okullarlistesi altında bulabilirsiniz. Burada sertifikalandırılmış enstitüleri ülkeler arasında arayabilirsiniz.