FAQ

Cine e International Education Society (IES)?

IES e societatea de certificare care a fost întemeiată în 1997, e înscrisă în Londra şi Centrul ei pentru clientelă precum şi managementul IES au sediul în Brno, Republica Cehă. IES se specializează în evaluare şi certificare a tuturor tipurilor de instituţii de educaţie, de programe de educaţie şi de lectori pe scară internaţională. Certificarea priveşte institute de învăţământ superior, universităţi şi facultăţii lor, şcoli postliceale, institute de învăţământ secundar, şcoli elementare, şcoli de limbi, agenţii de educaţie şi secţii de educaţie ale instituţiilor comerciale şi necomerciale.

Care este importanţa certificării pentru noi?

  1. permitem studenţilor noştri să obţină certificatul internaţional şi îi ajutăm pe ei să reuşească pe piaţa braţelor de muncă
  2. ne încadrăm în instituţiile, care au fost certificate, ridicăm creditul nostru pe scară internaţională, dobândim avantajul fată de concurenţă şi semnalăm publicului calităţile şcolii noastre

Ce e certificatul internaţional IES?

Certificatul internaţional IES e documentul care nu poate obţine decât absolventul şcolii certificate şi al programului certificat de educaţie. Acest certificat e eliberat standard în limba engleză şi în limba oficială a ţării respective. La cerere, certificatul poate fi eliberat şi în alte limbi mondiale. Certificatul conţine datele de identificare ale titularului, programul absolvit de educaţie, denumirea şi locul şcolii absolvite şi gradul de certificare cu evaluarea şcolii absolvite. Certificatul cuprinde anumite elemente de protecţie. Exemplul certificatului precum şi toate traducerile existente ale acestuia în limbile mondiale se află la această pagină sub Certificat.

Pentru ce atestarea noastră de studii terminate nu este de ajuns pentru absolvenţii noştri?

Fiindcă certificatul dumneavoastră informează asupra studiilor care absolventul şcolii dumneavoastră şi-a absolvit şi asupra notelor ce a obţinut, dar certificatul internaţional IES informează chiar asupra nivelului şcolii dumneavoastră. Absolventul nostru va avea astfel posibilitatea să prezinte angajatorului viitor o informaţie completă care îl poate avantaja pe el faţă de concurenţă.

Care este desfărurarea procesului de certificare al şcolii?

Instituţie de educaţie e certificată totdeauna ca ansamblu (în caz de universităţi se certifică diferite facultăţi) şi programe de educaţie ale acesteia sunt certificate separat (discipline de studii, specializare). Nu e necesar ca toate facultăţile sau toate programele de educaţie să fie certificate. După semnarea contractului de cooperare, şcoala primeşte materiale pentru certificare. Aceste documente sunt specificate la această pagină sub Procedura de obținere a certificatului. Certificarea e realizată pe baza documentelor scrise şi a documentaţiei fotografice. După terminera procedurii de certificare, instituţia certificată va obţine un raport detaliat cu evaluarea (rating) care poate fi schimbată pe baza verificării periodice a nivelului instituţiei, realizată în decurs de cooperare. Procesul de certificare durează de aproape 3 luni de la semnarea contractului, adică şcoala are nevoie de 6 la 8 săptămâni pentru pregătirea documentelor necesare şi IES termină certificarea în termen de o lună de la primirea acestor documente.

E certificarea şcolii costisitoare?

Preţurile sunt determinate încât să fie acceptabile şi pentru instituţiile mai mici de educaţie. Condiţiile existente de preţuri sunt indicate la această pagină sub Listă de preţuri.. Certificarea programelor de învăţământ (disciplinelor de studiu) se face cu titlu gratuit. Totdeauna se facturează o taxă administrativă lunară şi anume tot timpul cooperării. În caz de universităţi, taxa administrativă lunară e achitată pentru toată facultatea certificată separat.

Ce materiale promoţionale şi de informaţii va obţine şcoala după certificare?

Fiecare instituţie certificată va obţine logoul societăţii IES şi sigla grafică de certificare cu manualul pentru prezentarea certificării. Ea va obţine bineînţeles şi certificatul instituţiei (format A3), banderola IES şi va alege unul dintre panouri de informaţii (format A1). Unitatea de învăţământ poate comanda şi alte materiale de prezentare, ca de exemplu un panou de informaţii (roll-up), o placă de granit care urmează să fie instalată pe clădire şi un pavilion.

Când şcoala începe să plătească taxa administrativă lunară?

După sfârşirea procesului de certificare.

Cum se facturează taxele?

Toate taxele se facturează în baza facturii reglementare. 

Cine imprimă certificatele IES pentru absolvenţi?

CCertificatele sunt imprimate de IES în baza comenzii instituţiei certificate. Certificatele sunt trimise instituţiei certificate în masă. Certificatul nu poate fi niciodată comandat direct de către absolvent. Comanda este totdeauna trimisă de către unitate de învăţământ care garantează că solicitantul şi-a absolvit studiile.

Cine plăteşte certificatele pentru absolvenţi?

Certificatele sunt adeseori plătite de către absolvenţi înşişi dar există şcolii care contribuie la certificatele studenţilor prin mijlocul fundaţiilor, diferitelor programe de motivare, etc. Vreunele şcoli înfiinţează fondurile în care studenţii fac economii în cursul studiilor lor. În mod obişnuit, şcolii de limbi şi agenţiile de educaţie includ automatic cheltuielile de eliberare a certificatului internaţional IES în taxă şcolară sau în taxă de curs.

În ce timp obţinem certificatele comandate?

IES emite factura imediat după acceptarea comenzii şi factura respectivă fiint achitată, certificatele sunt expediate în termen de maximum 48 ore. Societatea IES poate să vă predea certificatele chiar înainte de festivitate de absolvire a studenţilor dumneavoastră.

Care este valabilitate a certificării?

Certificarea este valabilă tot timpul de cooperare cu IES. Pentru instutuţiile certificate, evaluarea (rating) e verificată anual cu titlu gratuit prin intermediul chestionarului de actualizare. Dacă datele urmărite rămân în răstimp de primi 3 ani fără variaţii frapante, se trece la verificare a evaluării (rating) o dată pe 2 ani.

Sunt certificatele IES valabile pe scară internaţională?

În timpul existenţei lor, certificatele internaţionale IES au dobândit o poziţie importantă. Cu toate că certificatele IES nu înlocuiesc documentele de echivalenţă, sunt acceptate pe piaţa forţei de muncă după răsunetele titularilor acestora. Pricina constă în comprehensibilitatea lor internaţională deoarece sunt eliberate în limba engleză şi în limba oficială a ţării respective. În plus, certificatul poate fi eliberat şi în alte limbi mondiale.

Certificatele internaţionale IES sunt în principal destinate reprezentanţilor din sferă economică şi sunt eliberate de la 1997. Fiecare an eliberăm câteva mii de certificate. Certificatele intră la mâinile angajatorilor din toate ţările dezvoltate europene, S.U.A., Australia precum şi din Asia.

Listele de instituţii care au fost informate puteţi găsi la această pagină sub Utilizarea certificatelor..

Fiecare student poate obţine certificatul?

Da, o condiţie din partea societaţii IES este absolvirea studiilor (calitativul foarte bine nu este o singură condiţie prealabilă pentru a se impune bine în practică). Unele şcoli oferă studenţilor lor cei mai buni gratis certificatul, acesta fiind achitat din mijloacele lor (fonduri, asociaţii, etc.). Stabilirea criteriilor de obţinere a certificatului depinde pe deplin de filozofie a şcolii. 

Există baza de date a şcolilor certificate?

Da, la această pagină sub Instituţii certificate. Aici puteţi găsi instituţiile certificate după ţară.