FAQ

Cine e International Education Society (IES)?

IES e societatea de certificare care a fost întemeiată în 1997, e înscrisă în Londra şi Centrul ei pentru clientelă precum şi managementul IES au sediul în Brno, Republica Cehă. IES se specializează în evaluare şi certificare a tuturor tipurilor de instituţii de educaţie, de programe de educaţie şi de lectori pe scară internaţională. Certificarea priveşte institute de învăţământ superior, universităţi şi facultăţii lor, şcoli postliceale, institute de învăţământ secundar, şcoli elementare, şcoli de limbi, agenţii de educaţie şi secţii de educaţie ale instituţiilor comerciale şi necomerciale.

Care este importanţa certificării pentru noi?

  1. permitem studenţilor noştri să obţină certificatul internaţional şi îi ajutăm pe ei să reuşească pe piaţa braţelor de muncă
  2. ne încadrăm în instituţiile, care au fost certificate, ridicăm creditul nostru pe scară internaţională, dobândim avantajul fată de concurenţă şi semnalăm publicului calităţile şcolii noastre

Ce e certificatul internaţional IES?

Certificatul internaţional IES e documentul care nu poate obţine decât absolventul şcolii certificate şi al programului certificat de educaţie. Acest certificat e eliberat standard în limba engleză şi în limba oficială a ţării respective. La cerere, certificatul poate fi eliberat şi în alte limbi mondiale. Certificatul conţine datele de identificare ale titularului, programul absolvit de educaţie, denumirea şi locul şcolii absolvite şi gradul de certificare cu evaluarea şcolii absolvite. Certificatul cuprinde anumite elemente de protecţie. Exemplul certificatului precum şi toate traducerile existente ale acestuia în limbile mondiale se află la această pagină sub Certificat.

Pentru ce atestarea noastră de studii terminate nu este de ajuns pentru absolvenţii noştri?

Fiindcă certificatul dumneavoastră informează asupra studiilor care absolventul şcolii dumneavoastră şi-a absolvit şi asupra notelor ce a obţinut, dar certificatul internaţional IES informează chiar asupra nivelului şcolii dumneavoastră. Absolventul nostru va avea astfel posibilitatea să prezinte angajatorului viitor o informaţie completă care îl poate avantaja pe el faţă de concurenţă.

Care este desfărurarea procesului de certificare al şcolii?

Instituţie de educaţie e certificată totdeauna ca ansamblu (în caz de universităţi se certifică diferite facultăţi) şi programe de educaţie ale acesteia sunt certificate separat (discipline de studii, specializare). Nu e necesar ca toate facultăţile sau toate programele de educaţie să fie certificate. După semnarea contractului de cooperare, şcoala primeşte materiale pentru certificare. Aceste documente sunt specificate la această pagină sub Procedura de obținere a certificatului. Certificarea e realizată pe baza documentelor scrise şi a documentaţiei fotografice. După terminera procedurii de certificare, instituţia certificată va obţine un raport detaliat cu evaluarea (rating) care poate fi schimbată pe baza verificării periodice a nivelului instituţiei, realizată în decurs de cooperare. Procesul de certificare durează de aproape 3 luni de la semnarea contractului, adică şcoala are nevoie de 6 la 8 săptămâni pentru pregătirea documentelor necesare şi IES termină certificarea în termen de o lună de la primirea acestor documente.

E certificarea şcolii costisitoare?

Preţurile sunt determinate încât să fie acceptabile şi pentru instituţiile mai mici de educaţie. Condiţiile existente de preţuri sunt indicate la această pagină sub Listă de preţuri.. Certificarea programelor de învăţământ (disciplinelor de studiu) se face cu titlu gratuit. Totdeauna se facturează o taxă administrativă lunară şi anume tot timpul cooperării. În caz de universităţi, taxa administrativă lunară e achitată pentru toată facultatea certificată separat.

Cine este ICI?

Societatea International Certification Institute /ICI/ fondată în anul 2019. În același an s-a ajuns la conexiunea cu societatea International Education Society /IES/. ICI și IES realizează proiectul comun Certificate. Instituțiile cerificate obțin automat certificarea ambelor societăți.

Ce este certificatul ICI?

Certificatul ICI descrie în primul rând competențele profesionale, pe care studentul le obține în timpul studiului său. În același timp cuprinde lista firmelor și instituțiilor importante, informate asupra proiectului Certificate. Astfel acordă angajatorului o descriere în detaliu a cunoștințelor și experiențelor profesionale ale absolventului.

Deținerea certificatului ICI și IES asigură un avantaj solid a absolventului în concurență pe piața internațională și națională a muncii.

Certificcatul ICI este emis numai în limba engleză.

Ce fel de materiale publicitare și informative obține școala după certificare?

Fiecare instituție certificată primește emblemele IES și ICI, cât și sigla grafică de certificare împreună cu manualul pentru prezentarea certificării. Bineînțeles obține și certificatele instituției (format A3), stegulețul IES, banner (bannere) informative și își alege unul dintre panourile informative (format A1). Școala poate să-și comande și alte materiale de prezentare.

Când şcoala începe să plătească taxa administrativă lunară?

După sfârşirea procesului de certificare.

Cum se facturează taxele?

Toate taxele se facturează în baza facturii reglementare.

Cine editează certificatele pentru absolvenți?

Certificatele le editează societatea noastră pe baza comenzii instituției certificate. Certificatele sunt trimise instituției certificate. Certificatul nu poate fi comandat de absolvent, comanda este trimisă întotdeauna de școală, care este garantul absolvirii studiilor de către solicitant.

Cine plătește certificatele pentru absolvenți?

Adesea le plătesc absolvenții singuri, dar sunt școli, care contribuie la certificatele studenților prin intermediul fundațiilor, a diferitelor programe de motivare, etc. Unele școli instituie fonduri, unde studenții depun economii în timpul studiului. Școlile particulare și agențiile de învățământ în general includ cheltuielile pentru certificatul internațional IES și ICI automat în suma care reprezintă taxe de studii sau de înscriere.

Cât timp este valabilă certificarea?

Certifificarea este valabilă pe perioada colaborării cu IES/ICI . La instituțiile certificate ratingul este verificat gratis în fiecare an prin intermediul chestionarului de actualizare. Dacă în primii 3 ani datele urmărite sunt fără fluctuații deosebite, se trece la verificarea ratingului în al 2-lea ciclu.

Care este valabilitate a certificării?

Certificarea este valabilă tot timpul de cooperare cu IES. Pentru instutuţiile certificate, evaluarea (rating) e verificată anual cu titlu gratuit prin intermediul chestionarului de actualizare. Dacă datele urmărite rămân în răstimp de primi 3 ani fără variaţii frapante, se trece la verificare a evaluării (rating) o dată pe 2 ani.

Certificatele au valabilitate internațională?

După reacțiile posesorilor, documentele sunt acceptate pe piața muncii. Asta este și din motivul, că sunt inteligibile pe plan internațional, deoarece sunt în limba engleză și în limba oficială a țării concrete. În plus este posibil ca certificatul să fie obținut și în alte limbi mondiale.
Certificatele internaționale IES sunt destinate mai ales reprezentanților sferei economice și sunt emise deja din anul 1997. În fiecare an emitem câteva mii de certificate. Certificatele ajung în mâinile angajatorilor din Europa, SUA, Australia și de asemenea din Asia.

Certificatul ICI descrie în primul rând competențele profesionale, pe care studentul le-a obținut pe perioada studiilor sale. În același timp conține lista firmelor și instituțiilor importante, informate asupra proiectului Certificate. Astfel acordă angajatorului descrierea în detaliu a cunoștințelor și experiențelor profesionale ale absolventului.

Deținerea certificatului ICI și IES asigură un puternic avantaj al absolventui în concurență pe piața internațională și națională a muncii.

Certificatul ICI este emis numai înn limba engleză.

IES trimite informații despre certificare și certificatele internaționale unui mare număr de instituții. Listele subiecților informați le găsiți în această pagină la linkul Aplicarea certificatelor.

Poate să obțină certificatele fiecare student?

Da, condiția este absolvirea studiului (rezultatul excepțional nu este singura condiție pentru o bună aplicare în practică). Unele școli acordă certificatele gratuit celor mai buni studenți ai săi și le achită din mijloacele proprii (fonduri, asociații, etc.) Depinde absolut de filozofia școlii, ce fel de criterii alege pentru obținerea certificatelor.

Există baza de date a şcolilor certificate?

Da, la această pagină sub Instituţii certificate. Aici puteţi găsi instituţiile certificate după ţară.