Projekt Certificate

Maine. Kvaliteet. Konkurentsieelis. Erakordsus. Rahvusvaheline hindamine.

IES sertifitseerib haridusasutusi ja nende õppekavasid. Sertifitseerimise alusel määratakse reiting, mis näitab selgelt haridusasutuse kvaliteeditaset. Reitingu väärtust kontrollitakse regulaarselt. Haridusasutuse sertifitseerimise ainulaadne väljund on lõpetajatele mõeldud rahvusvaheline sertifikaat. Selle sertifikaadi võib saada iga lõpetaja, kes on edukalt täitnud sertifitseeritud õppekava.

Äriühing International Certification Institute (ICI) asutati 2019. aastal. Samal aastal leidis aset ühinemine äriühinguga International Education Society (IES). ICI ja IES viivad ellu ühisprojekti Certificate. Sertifitseeritud haridusasutused saavad automaatselt mõlema äriühingu sertifikaadi.

ICI sertifitseerimise peamine väljund on ühtlasi lõpetajatele mõeldud sertifikaat. ICI sertifikaat kirjeldab eelkõige lõpetaja erialaseid pädevusi, tema praktilisi oskusi ja kogemusi. Sertifitseeritud haridusasutuste lõpetajad saavad standardselt mõlema sertifikaadi. Sertifikaatide ühendamine tugevdab nende positsiooni ning mõju nii kodu- kui ka välismaisel tööturul.

IES-i ja ICI sertifitseerimisega suurendate oma usaldusväärsust rahvusvahelisel tasandil, saate konkurentsieelise ja juhite üldsuse tähelepanu oma kooli eelistele.

PROGRAMMIGA LIITUMINE

Mida te saate koolina?

Projektiga liitumisel saate need reklaamimaterjalid.

Teenuste hinnakiri


Haridusasutuste sertifitseerimine koos erialadega (õppekavadega)

+ Reklaamimaterjalid

3200 €
Kuumaks haridusasutuse registreerimise eest IES-i arvuti andmebaasis, selle lőpetanute registreerimise eest IES-i arvuti ja interneti andmebaasis, andmete arhiveerimise eest, IES-i logo ja nime kasutamise eest, haridusasutuse projektis Certificate osaluse propageerimise eest jne 60 € *

* Tasu langeb vastavalt kalendriaasta jooksul lõpetajatele välja antud tunnistuste arvule.

Hinnad on näidatud ilma käibemaksuta.

Sertifikaatide saamise protseduur

1.

Projektiga liitumine

Avalduse täitmine ei ole siduv.

Projektiga liitumine


2.

Lepingu allkirjastamine IES-i/ICI ja teie kooli vahel

Lepingut on võimalik alla kirjutada posti teel või isiklikul kohtumisel IES-i kontoris Tšehhi Vabariigis.

koostööleping


3.

Alusdokumentide ettevalmistamine sertifitseerimiseks


Te valmistate ette alusdokumendid kooli ja õppekavade sertifitseerimiseks. Tähtaeg: umbes 2 kuud

Sertifitseerimise alusdokumendid:
Veebipõhine küsimustik – meid huvitavad näiteks järgmised valdkonnad:
 • õppeprotsess
 • õppemeetodid
 • õppurite arvud
 • nende tulemused konkurssidel
 • lõpetajate saavutused
 • lektoribaas
 • pedagoogide täiendav haridus
 • projektitöö
 • dotatsioonid
 • rahvusvaheline koostöö
 • koostöö firmadega
 • PR-üritused
 • uurimistöö
 • Fotodokumentatsioon
Õppekavade sertifitseerimise alusdokumendid:
 • Õppekava nimetus
 • Tundide arv
 • Temaatilised tervikud
 • Õppejõudude nimed, haridustase ja töökogemuse pikkus

Lugege üksikasjalikumalt FAQ jaotisest


4.

Sertifitseerimine ja reitingu omistamine

IES viib läbi sertifitseerimise. Tähtaeg: 1 kuu

 


5.

IES-i ja ICI rahvusvaheliste sertifikaatide üleandmine teie lõpetajatele

Te saate õiguse tellida IES-i ja ICI sertifikaate oma haridusasutuse lõpetajate jaoks.

Täpsem teave lõpetajatele mõeldud sertifikaatide kohta