IES

Äriühing International Education Society (IES) on asutatud 1997. aastal ning oma tegevusaja jooksul on see saanud oluliseks institutsiooniks, mis on spetsialiseerunud ainult haridusasutuste, eriti kõrg- ja keskkoolide ning elukestva õppe asutuste sertifitseerimisele.


IES on Rahvusvahelise Kaubanduskoja liige.

Oleme Rahvusvahelise Kaubanduskoja liikmed. Meie eesmärk on IES-i sertifikaatide laiem toetamine tööandja juures.

Projekti Certificate ajalugu

IES asutati Euroopa Ühenduste programmi YOUTH järeltulijana. Seda programmi juhiti ja rahastati aastatel 1993–1996 PHARE programmi raames. Seda viidi ellu Suurbritannia, Poola, Iirimaa ja Tšehhi Vabariigi ühisprojektina.

Programmi YOUTH koordineeriti Glasgows asuvas keskus OUVERTURE ja metoodilist tuge pakkus büroo ECOS-OUVERTURE Budapestis. Programmi YOUTH raames jälgiti eri tüüpi haridusasutuste lõpetajate tööturul läbilöömise problemaatikat. Uurimistöö tulemus oli muuhulgas avastus, et üks peamisi takistusi on rahvusvahelise dokumendi – sertifikaadi – puudumine, mis võimaldaks selle omanikul end nii rahvusvahelisel kui kodumaisel tööturul paremini maksma panna ning pakuks tööandjale kvaliteetset teavet, mis puudub klassikalisel tunnistusel või diplomil. Selle tähelepaneku tõttu valmistati ette projekt Certificate.


IES-i põhitegevus

1/ IES viib ellu projekti Certificate, mille raames hinnatakse ja sertifitseeritakse haridusasutusi ja nende õppekavasid.

2/ IES annab välja rahvusvahelisi sertifikaate sertifitseeritud asutuste huvitatud lõpetajatele. Need sertifikaadid lihtsustavad läbilöömist kodumaisel ja rahvusvahelisel tööturul.

3/ IES väljastab rahvusvahelisi sertifikaate sertifitseeritud ja ka sertifitseerimata õppeasutuste pedagoogidele ja lektoritele ning samuti sõltumatutele lektoritele.


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com