ICI

Äriühing International Certification Institute (ICI) asutati 2019. aastal. Samal aastal leidis aset ühinemine äriühinguga International Education Society (IES).

ICI ja IES viivad ellu ühisprojekti Certificate. Sertifitseeritud haridusasutused saavad automaatselt mõlema äriühingu sertifikaadi.

ICI sertifitseerimise peamine väljund on lõpetajatele mõeldud sertifikaat.

ICI sertifikaat kirjeldab lõpetaja erialaseid pädevusi, tema praktilisi oskusi ja kogemusi.

Sertifitseeritud haridusasutuste lõpetajad saavad IES-i ja ICI sertifikaadi. Sertifikaatide ühendamine tugevdab nende positsiooni ning mõju nii kodu- kui ka välismaisel tööturul.

ICI põhitegevus

1. Koos IES-iga viib ellu projekti Certificate. Sertifitseeritud haridusasutus saab ICI kvaliteedisertifikaadi (Certificate of Quality)

2. IES-i rahvusvahelise sertifikaadi juurde annab ICI välja sertifikaadi, mis kirjeldab lõpetaja erialaseid pädevusi ja sisaldab teavitatavate tööandjate loendit.


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com