Okulun spesifikasyonu

Yüksekokul-üniversite olan veya üniversite olmayan okuldur. Üniversite yüksekokulu master veya doktora programlarını yürütmektedir. Üniversite yüksekokulu fakültelere ayrılır ve Certificate projesi çerçevesinde fakültelerin her biri ayrı ayrı sertifikalandırılır. Üniversite olmayan yüksekokullar ise lisans derece eğitim programlarını yürütür. Bu tür yüksek okular fakültelere ayrılmaz.

Meslek yüksekokulu- Her öğrenim alanında profesyonel yükseköğretim sunmaktadır. Eğitim mezuniyet ile tamamlanır. Mezun, adının arkasında meslek yüksekokulu mezunu unvanı taşıyabilir. Tam gün eğitim programı en az 2 en çok 3,5 yıl sürer. Açık öğretim ise en az 3 yıl en fazla 4 yıl sürer.

Lise- öğrencilere lise eğitimi ve yüksek meslek eğitimi sunar. Öğrencileri meslek ve yüksekokul eğitimi için hazırlar. Liseler şu gruplara ayrılır: Meslek lisesi, Gymnasium, Meslek eğitim kurumu.

Meslek lisesi- Okul öğrencileri özellikle teknik ve idari, ekonomi, eğitim, sağlık sosyal ve hukuki, idari, kültürel ve sanatsal mesleki faaliyetler için hazırlar. Öğrencileri yüksekokul için de eğitir. Tam gün eğitim en fazla 4 yıl sürer.

Gymnasium- genel eğitim okulu olarak öğrencileri yüksekokul eğitimi için eğitir. Gymnasium da 4- 6 veya 8 yıl okunur.

Meslek eğitim kurumu- Öğretim ve öğrenim kurslarını gerçekleştirir. Eğitim programları öğrencileri manüel meslekler için hazırlar ve program bitirme sınavı ile sonuçlanır. Öğrenim kursları öğrencileri bazı zor manüel meslekler ve işletme yapılı teknik ve ekonomik faaliyetler için hazırlar. Öğrenim programları Genel ortaöğretim sınavı ile sonuçlanır.

Dil okulu- Süresi değişen kurslarda dil öğretimini gerçekleştirir. Sertifikalandırma için eğitim programının içeriği (eğitim planı) ve eğitim süresi verilmelidir.

Eğitim kurumları- Çeşitli eğitim dallarında süresi değişen kurs programı kapsamında öğretim programları sunar. Sertifika için eğitim programının içeriği (eğitim planı) ve eğitim süresi verilmelidir. En kısa kursun süresi beş saatten az olmamalıdır.