IES

IES – International Student Society 1997 yılında kurulmuştur ve o günden bu yana, öncelikle yüksekokul, lise ve hayat boyu eğitim kurumları gibi eğitim kurumları sertifikalandırması sahasında önde gelen bir kurum haline gelmiştir.

Uluslararası Ticaret Odasında IES üyeliği.

Uluslararası  Ticaret Odası üyesiyiz. Hedefimiz, işverenlerde IES sertifikası için daha geniş bir destek sağlamaktır.


Sertifikalandırma projesinin tarihi

IES, Avrupa Topluluğu YOUT' ın halefi organizasyonu olarak kurulmuştur. Bu program 1993-1996 yılları arası PHARE projesi tarafından yönetilmiş ve finansallaşmıştır. Büyük Britanya, Polonya, İrlanda ve Çek Cumhuriyeti' nin ortak projesi olarak gerçekleştirilmiştir.

YOUTH programı Glasgow’da bulunan OUVERTURE merkezi tarafından koordine edilmiştir. Metodik yardım ise Budapeşte'de bulunan ECOSOUVERTURE ofisinden sağlanmıştır. YOUTH programı çerçevesinde faklı tip eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin iş piyasasında meslek bulmaları konusu izlenmiştir. Araştırma sonucu olarak, temel yetersizliklerden birinin, sertifika sahibini hem yerel, hem de uluslara arası iş piyasasında iş bulma, işverenlere bilinen karne ve diploma haricinde kaliteli veri sağlayabilecek, uluslararası geçerli sertifikanın bulunmaması olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda Certificate projesi hazırlanmıştır.


IES' nin ana faaliyeti

1/ IES Certificate projesini, gerçekleştirmektedir. Bu proje kapsamında eğitim kurumları ve bu kurumların eğitim programları değerlendirilmekte ve sertifikalandırılmaktadır.

2/ IES tarafından sertifikalandırılmış olan kurumlardan mezun olan istekli öğrencilere sertifika vermektedir. Bu sertifikalar yerel ve uluslararası iş piyasasında mezunların meslek bulmaları konusunda yardımcı olmaktadır.

3/ IES sertifikalandırılmış veya sertifikalandırılmamış eğitim kurumlarının pedagog ve lektörlerine ve bağımsız çalışan pedagog ve lektörlere uluslararası sertifika vermektedir.


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com