ICI

Sabiedrība “International Certification Institute” /ICI/ tika nodibināta 2019. gadā. Tajā pašā gadā notika saistīšanās ar sabiedrību International Education Society /IES/.

ICI un IES īsteno kopīgu projektu – Certificate. Sertificētās institūcijas automātiski iegūst abu sabiedrību sertifikāciju.

Galvenais ICI sertifikācijas rezultāts ir sertifikāts absolventiem.

ICI sertifikāts apraksta absolventa profesionālo kompetenci, viņa praktiskās zināšanas un pieredzi.

Sertificēto institūciju absolventi standarta veidā saņem IES un ICI sertifikātus. Apvienojot sertifikātus, tiek stiprinātas to pozīcijas un iespējas gan starptautiskajā, gan vietējā darba tirgū.

ICI galvenā darbība

1. Kopā ar IES īsteno Projektu Certificate. Sertificētā institūcija iegūs no ICI kvalitātes sertifikātu (Certificate of Quality)

2. Kopā ar starptautisko sertifikātu IES tiek izdots ICI sertifikāts, kas apraksta absolventa profesionālo kompetenci, pievienojot informēto darba devēju sarakstu.


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com