IES

Společnost International Education Society (IES) byla založena v roce 1997 a za dobu své existence se stala významnou institucí specializující se výhradně na certifikaci vzdělávacích subjektů, zejména vysokých a středních škol a institucí celoživotního vzdělávání.


Členství IES v Mezinárodní obchodní komoře

Jsme členy Mezinárodní obchodní komory. Našim cílem je širší podpora certifikace IES u zaměstnavatelů.

Historie projektu Certificate

IES byla založena jako nástupnická organizace programu evropského společenství YOUTH. Tento program byl v letech 1993 - 1996 řízen a finančně podporován projektem PHARE. Realizován byl jako společný projekt Velké Británie, Polska, Irska a České republiky.

Program YOUTH byl koordinován centrálou OUVERTURE v Glasgow a metodická pomoc byla poskytována kanceláří ECOS-OUVERTURE v Budapešti. V rámci programu YOUTH byla sledována problematika související s uplatňováním absolventů různých typů vzdělávacích zařízení na trhu práce. Výsledkem průzkumu bylo, mimo jiné zjištění, že jedním z hlavních nedostatků je absence mezinárodního dokladu - certifikátu, který svému držiteli umožní lépe se prosadit na mezinárodním, ale i tuzemském trhu práce a zaměstnavatelům poskytne kvalitní informace, které nejsou obsahem klasického vysvědčení nebo jiného osvědčení. Na základě tohoto poznatku byl připraven projekt Certificate.

 


Hlavní činnosti IES

1/ IES realizuje projekt Certificate, v rámci kterého jsou posuzovány a certifikovány vzdělávací subjekty a jejich vzdělávací programy.

2/ IES vydává mezinárodní certifikáty zájemcům z řad absolventů certifikovaných subjektů. Tyto certifikáty slouží k usnadnění uplatnění na tuzemském i mezinárodním trhu práce.

3/ IES vystavuje mezinárodní certifikáty pedagogům a lektorům certifikovaných i necertifikovaných institucí a také nezávislým lektorům.


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com