Koje certifikate izdajemo

Reference naših klijenata

Nakon završetka srednje škole naručio sam Vaš certifikat da provjerim je li moja škola na međunarodno prihvatljivoj razini. U Slovačkoj i Mađarskoj certifikat je priznat bez ikakvih problema i ponuđen mi je bolji posao. Certifikat mi je bio od velike koristi.

Dávid Botlík*
Secondary Technical School, Komárno
Slovakia

Zahvaljujući IES certifikatu nisam imala nikakav problem naći posao. Sada mi je ponuđen posao na poziciji farmaceutski tehničar. Zadužena sam za sve lijekove u ljekarni i za obradu svih zahtjeva domova i bolnica za isporuku lijekova i drugih medicinskih materijala te komunikaciju sa zavodima za osiguranje u vezi recepata, komunikaciju s vozačima u vezi snabdijevanja domova i bolnica lijekovima, i zadužena sam i za kućnu dostavu lijekova. Još jednom puno hvala.

Jana Novotná*
Tertiary School for Medical Staff, Olomouc
Czech Republic

Certifikat IES bio mi je od velike pomoći, jer je poslodavac za poziciju Leader-a Klijentskog servisa tražio čovjeka s fakultetskom diplomom, koju nemam. Prema njihovoj izjavi, IES certifikat jamči da će moj rad biti zasnivan na kvaliteti i da moje obrazovanje nije samo „klasična matura”.

Katarína Bodnárová*
Secondary School of Enterprise in Prešov
Slovakia

IES certifikat je “lucky ticket” koji može doprinijeti pozitivnim rezultatima na PLAB testu koji želim položiti da bih dobio “First professional degree”.

Mehta Saket Kumar*
Crimea State Medical University, Simferopol, Russia
India

IES certifikat dopunjava diplomu od CSMU i povećava moje šanse da dobijem posao na dobroj klinici.

Prajapati Priyanka*
Crimea State Medical University, Simferopol, Russia
India