Koje certifikate izdajemo

Reference naših klijenata

Certifikat IES bio mi je od velike pomoći, jer je poslodavac za poziciju Leader-a Klijentskog servisa tražio čovjeka s fakultetskom diplomom, koju nemam. Prema njihovoj izjavi, IES certifikat jamči da će moj rad biti zasnivan na kvaliteti i da moje obrazovanje nije samo „klasična matura”.

Katarína Bodnárová*
Secondary School of Enterprise in Prešov
Slovakia

Nakon završetka srednje škole naručio sam Vaš certifikat da provjerim je li moja škola na međunarodno prihvatljivoj razini. U Slovačkoj i Mađarskoj certifikat je priznat bez ikakvih problema i ponuđen mi je bolji posao. Certifikat mi je bio od velike koristi.

Dávid Botlík*
Secondary Technical School, Komárno
Slovakia

IES certifikat je “lucky ticket” koji može doprinijeti pozitivnim rezultatima na PLAB testu koji želim položiti da bih dobio “First professional degree”.

Mehta Saket Kumar*
Crimea State Medical University, Simferopol, Russia
India

Zahvaljujući IES certifikatu nisam imala nikakav problem naći posao. Sada mi je ponuđen posao na poziciji farmaceutski tehničar. Zadužena sam za sve lijekove u ljekarni i za obradu svih zahtjeva domova i bolnica za isporuku lijekova i drugih medicinskih materijala te komunikaciju sa zavodima za osiguranje u vezi recepata, komunikaciju s vozačima u vezi snabdijevanja domova i bolnica lijekovima, i zadužena sam i za kućnu dostavu lijekova. Još jednom puno hvala.

Jana Novotná*
Tertiary School for Medical Staff, Olomouc
Czech Republic

IES certifikat dopunjava diplomu od CSMU i povećava moje šanse da dobijem posao na dobroj klinici.

Prajapati Priyanka*
Crimea State Medical University, Simferopol, Russia
India