Projekt Certificate

Prestiž. Kvalita. Konkurenční výhoda. Výjimečnost. Mezinárodní hodnocení.

IES certifikuje vzdělávací instituce a jejich vzdělávací programy. Výsledkem certifikace je stanovení ratingu, který zřetelně deklaruje kvalitativní úroveň instituce. Hodnota ratingu je ověřována v pravidelném intervalu. Jedinečným výstupem certifikace instituce je mezinárodní certifikát pro absolventy. Tento certifikát může získat každý absolvent, který úspěšně ukončil certifikovaný vzdělávací program.

Společnost International Certification Institute /ICI/ byla založena v roce 2019. Ve stejném roce došlo k propojení se společností International Education Society /IES/. ICI a IES realizují společný projekt Certificate. Certifikované instituce získávají automaticky certifikaci obou společností.

Hlavním výstupem ICI certifikace je rovněž certifikát pro absolventy. ICI certifikát primárně popisuje odborné kompetence absolventa, jeho praktické znalosti a zkušenosti. Absolventi certifikovaných institucí získají standardně oba certifikáty. Spojením certifikátů je posílena jejich pozice a dosah na mezinárodním i tuzemském pracovním trhu.

IES a ICI certifikace zvýší Váš kredit v mezinárodním měřítku, získáte konkurenční výhodu a veřejnost upozorníte na přednosti své školy.

Přihlásit se do projektu

Co jako škola získáte

Při zapojení do projektu obdržíte tyto propagační materiály.

Ceník služeb


Certifikace vzdělávací instituce včetně oborů (programů)

+ propagační materiály

3200 €
Měsíční správní poplatek za vedení vzdělávacího subjektu a jeho absolventů v databázi IES, pravidelnou recertifikaci, archivaci dat, používání loga a jména IES, propagaci účasti vzdělávacího subjektu v projektu Certificate atd. 60 € *

* Poplatek je snižován v závislosti na počtu certifikátů vydaných absolventům v kalendářním roce.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou účtovány v CZK přepočtem dle aktuálního kurzu ČNB.

Postup získání certifikátů

1.

Přihláška do projektu

Vyplnění přihlášky není závazné.

Přihlásit se do projektu


2.

Podpis smlouvy mezi IES/ICI a Vaší školou

Smlouvu je možné podepsat korespondenčně nebo v rámci osobního jednání v kanceláři IES v České republice.

Smlouva o spolupráci


3.

Příprava podkladů pro certifikaci


Připravíte podklady pro certifikaci školy a vzdělávacích programů. Termín: cca 2 měsíce

Podklady pro certifikaci:
On-line dotazník - zajímají nás např. tyto oblasti:
 • vzdělávací proces
 • výukové metody
 • počty studentů
 • jejich úspěchy v soutěžích
 • úspěchy absolventů
 • lektorské zajištění
 • další vzdělávání pedagogů
 • projektová činnost
 • dotace
 • zahraniční spolupráce
 • spolupráce s firmami
 • PR aktivity
 • výzkumná činnost
 • fotodokumentace
Podklady pro certifikaci vzdělávacích programů:
 • Název programu
 • Hodinové dotace
 • Tématické celky
 • Jména, vzdělání a délka praxe vyučujících

Přečtěte si podrobnosti v sekci FAQ


4.

Realizace certifikačního řízení a přidělení ratingu

IES realizuje certifikační řízení. Termín: 1 měsíc

 


5.

Předávání mezinárodních certifikátů IES a ICI Vašim absolventům

Získáváte oprávnění objednávat IES a ICI certifikáty pro absolventy Vaší vzdělávací instituce.

Více informací o certifikátech pro absolventy