Homepage
KLIENTSKÁ SEKCEZapomněl jsem heslo
BEST STUDENT
Viktoria Bilenko
Regional Communal Higher Education Institution Strategy the Institute for Entrepreneurship in Zhovti Vody
COMICS
comix

Projekt Certificate

Cílem projektu Certificate je sjednotit kritéria při popisování jednotlivých vzdělávacích subjektů a jejich vzdělávacích aktivit. IES certifikuje vzdělávací instituci a její vzdělávací programy. Jednotným výstupem certifikace jsou mezinárodně srovnatelné certifikáty, které jasně a zřetelně deklarují, co a kde student absolvoval, v jakém rozsahu a na jaké úrovni bylo lektorské zajištění konkrétního vzdělávacího programu. IES prostřednictvím mezinárodních certifikátů popisuje aktuální úroveň vzdělávacího subjektu a jeho produktů.

Nejdůležitějším údajem na mezinárodním certifikátu IES je kód, který obsahuje šest položek (1. kontinent, 2. stát, 3. rating vzdělávacího subjektu, 4. rozsah vzdělávacího programu, 5. rating lektorského zajištění konkrétního vzdělávacího programu, 6. identifikační číslo, pod kterým je absolvent veden v databázi IES).

Mezinárodní certifikáty IES jsou standardně vydávány v angličtině a překladu do úředního jazyka. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, španělština, italština, portugalština, ruština, indonéština, vietnamština, čínština, řečtina, švédština, arabština, japonština, maďarština, polština, čeština, slovenština, lotyština, litevština, estonština, ukrajinština, rumunština, bulharština, chorvatština, turečtina). Informace o mezinárodních certifikátech vydaných jednotlivým absolventům jsou zveřejňovány i na internetu na této stránce pod odkazem „Ověření platnosti certifikátů“. Je to z důvodu snadného a rychlého ověření identity vydaných certifikátů.

IES o projektu Certificate pravidelně informuje Hospodářské komory všech evropských států i evropské univerzity. Informace o certifikovaných vzdělávacích institucích, jejich programech a absolventech jsou vedeny v databázi IES. IES o provedené certifikaci také informuje subjekty dle požadavku certifikované instituce.

5 kroků k zapojení Vaší školy do projektu CERTIFICATE a k vydávání mezinárodních certifikátů IES Vašim absolventům.

Přihláška do projektu

Smlouva

Certifikované školy