School type specification

ВУЗ є університетський або неуніверситетський. Вуз університетський здійснює магістерські або докторські програми. Вуз університетський розчленований на факультети, які в рамках проекту Certificate сертифікуються самостійно. Вуз неуніверситетський здійснює переважно бакалаврські навчальні програми. Він нерозчленований на факультети

Вища професійна школа надає в окремих навчальних спеціальностях вищу професійну освіту. Навчання закінчено випускним іспитом. Випускник має право використовувати після свого прізвища позначення випускника вищої професійної школи. Денне навчання продовжується мінімально 2 та максимально 3,5 років. Заочне навчання продовжується мінімально 3 та максимально 4 роки.

Середні школи надають студентам різні форми середньої освіти та вищу спеціальну освіту. Вони готують їх до виконання професії, а також до навчання у вузах. Середні школи розчленовані в такі види: технікум, гімназія, середнє професійне училище.

Технікум готує студентів передусім до виконання спеціальних діяльностей, а саме техніко-господарських, економічних, педагогічних, медичних, соціально-юридичних, адміністративних, художніх і культурних. Надає підготовку також до навчання у вузі. Денне навчання продовжується максимально чотири роки.

Гімназія – це загальноосвітня школа, яка готує студентів передусім до навчання у вузах. Гімназія має чотири, шість або вісім років навчання.

Середнє професійне училище реалізує професійні та навчальні спеціальності. Професійні спеціальності готують студентів до виконання деяких робочих професій та вони закінчуються випускним іспитом. Навчальні спеціальності готують студентів до виконання деяких вимогливих робочих професій, а також деяких техніко-господарських діяльностей експлуатаційного характеру. Навчальні спеціальності закінчуються іспитом на атестат зрілості.

Мовна школа реалізує навчання мов на курсах різного тривання. Для сертифікації повинен бути точно специфікований обсяг навчання (навчальний план) та кількість годин.

Освітня агентура проводить навчання у формі курсів різного тривання в різних галузях освіти. Для сертифікації повинен бути точно специфікований обсяг навчання та кількість годин. Найкоротший курс не повинен мати менше, ніж п’ять занять.