Mogućnost iskorišćenja IES sertifikata

Međunarodni sertifikati IES za apsolvente škola i obrazovnih ustanova izdaju se od 1997. godine. Tokom ovog perioda IES sertifikati su stekli značajnu poziciju na globalnom tržištu rada. Sertifikat ne predstavlja ocenu znanja nosioca sertifikata. Sertifikat pruža dodatnu informaciju o kvalitativnom nivou njegove naobrazbe. Prilog sertifikata je takozvani „Profil apsolventa“ odnosno pregled ključnih kompetencija koje je apsolvent stekao tokom obrazovnog procesa. Prednost sertifikata jest globalna razumljivost sadržaja - sertifikat se izdaje na engleskom jeziku kao i na službenom jeziku konkretne zemlje. Pored toga, sertifikat može da bude izdan u još gotovo 30 jezičnih verzija. Dakle, možemo da kažemo da se radi o „Sertifikatu bez granica”.

Od 2019. godine izdajemo sertifikat ICI koji opisuje stručne kompetencije apsolventa.

Da li imate IES i ICI sertifikat i da li vam je bio od koristi? Podelite sa nama svoje iskustvo na ies@ies-info.com.

Obaveštene firme i ustanove

Ovde navodimo popis firmi i institucija koje su dobile pisano obaveštenje o sertifikaciji obrazovnih ustanova i informacije o međunarodnim sertifikatima IES i ICI. Popis se ažurira postepeno. Ako utvrdite da u popisu nedostaje važna ustanova ili firma, biće nam drago ako nas upozorite na ovu činjenicu (ies@ies-info.com). Odaberite državu sa listom firmi i ustanova:

Odaberite državu:
Odaberite grad: