Sertifikat za lektore

IES izdaje certifikate da nastavnici svih tipova škola i predavači institucija o cjeloživotnom učenju. Izlaz je međunarodni certifikat na engleskom i Prevod na zvanični jezik. Potvrda da je jasno proglasi obrazovanje i razvoj predavanjem prakse trener.

 

PRIJAVA ZA PROJEKAT

Sertifikat se izdaje na osnovu obavezujuće porudžbine interesenta kojem će nakon toga biti dostavljen spisak dokumenata neophodnih za izdavanje sertifikata. IES će pripremiti sertifikat za lektora u roku od mesec dana posle prijema kompletnih dokumenata i posle uplate fakturisanog iznosa.

Preduslov za dodeljivanje sertifikata je najmanje jednogodišnja nastavna praksa (uz podnošenje dokaza da je nastavnik odradio najmanje 400 časova nastave).

 

 

Napomena: „Sertifikat lektora“ ne ovlašćuje vlasnika sertifikata niti obrazovnu instituciju u kojoj lektor obavlja nastavnu delatnost, da obaveštavaju javnost o tome da su njihovi nastavni programi akreditirani ili sertifikovani od strane IES. Isti također nisu ovlašćeni za izdavanje sopstvenih svedočanstava, za korišćenje logotipa IES i tekstualnih informacija koje sadrže informacije o sertifikaciji IES. Samo sertifikovani subjekti koji su uredno prošli celi postupak sertifikacije IES (uklj. sertifikaciju pojedinačnih nastavnih programa) smeju da svojim apsolventima izdaju IES sertifikate i obaveštavaju javnost o tome da poseduju IES sertifikate.

Cenovnik

Nastavnik obrazovne ustanove sertifikovane od strane IES

150 €

Drugi nastavnici

200 €

* Navođenje dve struke nastavnika na međunarodnom sertifikatu obuhvaćeno je u osnovnoj ceni.

* Druge struke nastavnika mogu da budu navedene u prilogu sertifikatu (cena po 10 EUR po svakoj struci).


Sertifikat za lektore

Ime i prezime*:
Email*:
Država*:
Telefon:
Prepišite tekst sa slike*: