Prijavnica za projekat Certificate

Popunjavanje upitnika za prijavu nije obavezno.

Molim Vas da popunite sledeћe podatke. Posle primitka priјave ћemo Vas odmakh kontaktirati.

Lični razgovor:
Naziv obrazovne ustanove*:
Naziv obrazovne ustanove na engleskom jeziku*:
Puna adresa obrazovne ustanove*:
Ustanovu zastupa*:
Dužnost ovlašćenog zastupnika*:
Bankovna veza*:
Identifikacioni broj obrazovne ustanove*:
PIB:
veb stranica:
Ime i prezime*:
Dužnost:
Telefon*:
E-mail*:
Najbolje vreme za poziv:
Vrsta obrazovne ustanove*:
Datum osnivanja obrazovne ustanove:
Broj fakulteta:
(Popunjavaju samo univerziteti)
Broj studenata:
Broj apsolvenata u 2022 godini :
Predviđeni broj apsolvenata u godini 2023:
Kako ste saznali za nas?:
Prepišite tekst sa slike*: