On-line help

Namenjeno za sertifikovane obrazovne ustanove

IES sertifikati

1. Kako naručiti sertifikate za studente?

Pošaljite nam on-line naružbu preko veb-stranice www.ies-info.com. Nakon prijema Vašeg zahteva Vam odmah e-mailom šaljemo fakturu. Sertifikate šaljemo u roku od 48 sati nakon uplate fakture

Napomena: Radi brže komunikacije dostavite nam e-mailom kopiju naloga za plaćanje.

2. Kada ćemo dobiti naručene sertifikate?

Sertifikate šaljemo u roku od 48 sati nakon uplate fakture, po dogovoru i ranije.

Napomena: Radi brže komunikacije dostavite nam kopiju naloga za plaćanje e-mailom.

3. Želimo dobiti sertifikate što je moguće brže…

Sertifikate šaljemo putem Češke pošte kao pošiljku Profipaket/EMS/PPL (rok dostave je 1-2 radna dana) ili kao preporučenu pošiljku. Sertifikate možemo da Vam dostavimo i posredstvom DHL-a. E-mailom ćemo Vam poslati brojčani kod paketa radi mogućnosti on-line praćenja pošiljke. U svim slučajevima naplaćujemo poštarinu prema važećem cenovniku (www.cpost.cz, www.dhl.cz, www.ppl.cz)

4. Da li je moguće naknadno izdati sertifikate za studente?

Da. Sertifikate možemo bilo kada izdati i naknadno nakon datuma kada je Vaša obrazovna ustanova dobila sertifikat.

5. Dobili smo pogrešan sertifikat…

Pogrešan sertifikat treba da nam bude vraćen radi uništenja. Ukoliko se radi o pogrešci od strane IES, novi sertifikat će Vam biti izdan besplatno. Ukoliko se radi o pogrešci na Vašoj strani, novi sertifikat će Vam biti naplaćen.

Sertifikacija novih programa

1. Želimo sertifikovati novi program…

Potrebno je popuniti obrazac „CZ (EN) 02“ (Lista nastavnika) koji možete preuzeti u Sekciji za klijente na veb stranici IES, navesti broj sati nastave i tematske celine u okviru obrazovnog programa. Sve podatke možete da nam pošaljete e-mailom ili poštom. Čim od Vas dobijemo tražene dokumente javićemo Vam da li je sve u redu. Sertifikacija novih obrazovnih programa je uvek besplatna.

2. Koliko dugo traje postupak sertifikacije novog obrazovnog programa?

Postupak sertifikacije obrazovnog programa traje otprilike mesec dana, ovaj period može da bude skraćen po dogovoru.

Promene u vezi sa školom

1. Došlo je do promene naziva škole…

Na osnovu informacije dobijene od škole sastavićemo aneks ugovoru sa aktualnim podacima i izdaćemo novi sertifikat obrazovne ustanove (naplaćujemo samo poštarinu).

2. Škola se spojila s drugim subjektom…

Sastavićemo novi ugovor sa aktualiziranim podacima. Pored toga, neophodno je popuniti upitnik za aktualizaciju podataka na osnovu kojeg ćemo utvrditi rejting spojenog subjekta - obrazovne ustanove.

Rejting škole

1. Kako možemo da zatražimo povišenje rejtinga?

Dostavite nam zahtev za povišenje rejtinga i obrazloženje povišenja rejtinga Vaše obrazovne ustanove. Ocena zahteva za povišenje rejtinga se naplaćuje (vidi pregled pristojbi u Ugovoru o saradnji).

Rejting može da bude promenjen i na osnovu rezultata ocene podataka navedenih u upitniku za aktualizaciju podataka, i to besplatno u okviru periodične provere rejtinga obrazovne ustanove. Zbog toga je preporučljivo sa velikom pažnjom popuniti obrazac i navesti sve pozitivne činjenice za predmetni period.

Plaćanja

1. Dobili smo opomenu zbog neplaćene fakture, međutim, nikakvu fakturu nismo dobili.

Izdaćemo Vam duplikat fakture koji ćemo Vam dostaviti e-mailom ili poštom.

2. Da li moramo plaćati fakture u eurima? (nemamo račun u stranoj valuti)

Da, ako nemate račun u EURima dovoljno je zatražiti od banke da izvrši uplatu u EURima.

3. Ko plaća PDV?

Počevši od 2.2.2010. obaveza plaćanja PDV-a prelazi na inostranog partnera - korisnika usluge. Korisnik usluge dužan je platiti PDV u svojoj zemlji po važećoj stopi PDV-a.

Sekcija za klijente

1. Zaboravili smo lozinku….

Kliknite na opciju “zaboravio sam lozinku” i mi ćemo Vam na zadanu e-mail adresu poslati novu automatski generiranu lozinku.

Lozinku za pristup Sekciji za klijente ćemo Vam poslati e-mailom.

2. Što ću naći u Sekciji za klijente na internet stranici?

  • online narudžbu sertifikata za Vaše studente
  • sve potrebne obrasce za preuzimanje
  • prikaz i narudžbu promidžbenih materijala IES

Niste našli odgovor na Vaše pitanje? Upišite Vaše pitanje u dole navedeno polje. Vaša pitanja pišite na engleskom, češkom, slovačkom ruskom ili španskom jeziku. Odaberite način na koji želite da Vam odgovorimo. Vaša pitanja će odmah razmotriti delatnik našeg klijentskog centra.

Ime:
Email*:
Telefon:
Tekst upita*:
Prepišite tekst sa slike*: