FAQ

Što je International Education Society (IES)?

IES je certifikacijsko društvo koje je osnivano 1997. godine, registrirano je u Londonu, a njegov klijentski centar i uprava imaју svoje sjedište u Brnu u Češkoj Republici. IES se specijalizira na ocjenjivanje i certifikaciju svih tipova obrazovnih institucija, obrazovnih programa i lektora u međunarodnom mjerilu. Certificiranje obuhvaća visoke škole, univerzitete i njihove fakultete, više stručne škole, srednjoškolske institucije, osnovne škole, jezične škole, obrazovne agencije i obrazovne sekcije komercijalnih i nekomercijalnih organizacija.

Kakvo značenje ima ovo certificiranje za nas?

  1. Omogućit ćete Vašim studentima da dobiju Međunarodni certifikat i da se lakše afirmiraju na tržištu rada
  2. Uvrstit ćete se među certificirane institucije, povećati Vaš ugled na međunarodnoj razini, dobiti konkurencijsku prednost i upozoriti javnost na prednosti svoje škole

Što je Međunarodni certifikat IES?

Međunarodni certifikat IES je dokument koji može dobiti samo apsolvent certificirane škole i certificiranog obrazovnog programa. Ovaj certifikat se standardno izdaje na engleskom jeziku i službenom jeziku konkretne zemlje. Na zahtjev je moguće izdati certifikat i na ostalim svjetskim jezicima. Certifikat sadrži identifikacijske podatke nositelja, apsolvirani obrazovni program, naziv i mjesto apsolvirane škole i certifikacijski stupanj koji sadrži rating apsolvirane škole. Certifikat sadrži sve zaštitne elemente. Prikaz certifikata i sve njegove aktualne prijevode na svjetske jezike naći ćete na ovoj web stranici pod stavkom Certifikat.

Zašto našim apsolventima nije dovoljna samo diploma o završenom obrazovanju?

Vaš dokument pruža informaciju o tome što je apsolvent završio i s kakvim ocjenama, međutim, međunarodni certifikat IES pruža i informaciju o razini Vaše škole. Vaš apsolvent će tako moći pružiti budućem poslodavcu cjelovitu informaciju koja može za njega predstavljati komparativnu prednost pred konkurentima na radnu poziciju.

Kako protječe postupak certificiranja škole?

Obrazovna institucija se uvijek certificira kao cjelina (u slučaju univerziteta se certificiraju pojedini fakulteti), a posebno njihovi obrazovni programi (studijski smjerovi, specijalizacija). Nije potrebno certificirati sve fakultete ili sve obrazovne programe. Nakon potpisivanja ugovora o suradnji škola dobije materijale za certifikaciju. Ove podloge su specificirane na ovoj stranici pod stavkom Postupak dobivanja certifikata. Certificiranje se vrši na temelju pismenih podloga i fotodokumentacije. Nakon završetka postupka certifikacije certificirana obrazovna institucija dobiva detaljni izvještaj s dodijeljenim rejtingom koji se može tijekom perioda suradnje mijenjati na temelju redovitog ocjenjivanja i provjera razine odnosno kvalitete programa obrazovne institucije. Certifikacijski proces traje približno 3 mjeseca od potpisivanja ugovora. Od toga približno 6 – 8 tjedana potrebno je školi za pripremu dokumenata, a IES će završiti certifikaciju u roku od mjesec dana nakon dobivanja ovih podloga.

Kakva je cijena certificiranja škole ?

Cijene su utvrđene u takvoj visini da budu prihvatljive i za manje obrazovne subjekte. Aktualne cijene su navedene na ovoj web stranici pod stavkom Cenovnik. Certifikacija obrazovnih programa (studijskih smjerova) je besplatna. Uvijek se naplaćuje mjesečna administrativna pristojba, i to tijekom cijelog vremena suradnje. U slučaju univerziteta mjesečna administrativna pristojba se plaća za svaki certificirani fakultet zasebno.

Kakve propagandne i informacijske materijale će škola dobiti nakon certifikacije?

KSvaka certificirana institucija će dobiti logo IES i grafičku certifikacijsku oznaku zajedno s priručnikom za prezentaciju certificiranja. Škola naravno dobiva i certifikat institucije (format A3), zastavicu IES i može odabrati i neki od informacijskih panela (format A1). Škola može naručiti i druge promidžbene materijale, na primjer roll-up, granitnu ploču za postavljanje na zgradu škole ili zastavu na stožeru.

Kada škola počinje platiti mjesečnu administrativnu pristojbu?

Nakon završetka certifikacijskog procesa.

Kako se obračunavaju pristojbe?

Sve pristojbe se naplaćuju na temelju fakture. 

Tko tiska certifikate IES za apsolvente?

Certifikate tiska IES na temelju narudžbe certificirane institucije. Certifikati se šalju grupno certificiranoj instituciji. Apsolvent škole nikada ne može sam naručiti certifikat, narudžbu uvijek šalje škola koja garantira da je podnositelj zahtjeva apsolvent škole.

Tko plaća certifikate za apsolvente?

Često ih plaćaju sami apsolventi, ali postoje i škole koje financijski sudjeluju u cijeni certifikata putem fondova raznih zaklada, motivacijskih programa i sl. Neke škole osnivaju fondove u kojima studenti tijekom studija štede. Jezične škole i obrazovne agencije obično automatski uključuju troškove Međunarodnog certifikata IES u iznos cijene studija ili tečaja.

Za koliko dugo dobijemo naručene certifikate?

IES odmah nakon primanja narudžbe ispostavlja fakturu. Nakon prispijeća fakturiranog iznosa certifikati se šalju najkasnije do 48 sati. Certifikate Vam možemo dostaviti još prije svečane ceremonije za apsolvente.

Koliko dugo vrijedi certifikati?

Certifikacija važi za vrijeme trajanja suradnje s IES. Rating certificiranih institucija se svake godine besplatno provjerava i aktualizira putem upitnika za aktualizaciju. Ako tijekom prve tri godine nije utvrđeno nikakvo izrazito variranje praćenih podataka, prelazi se na dvogodišnji ciklus provjeravanja ratinga.

Imaju li certifikati IES međunarodnu važnost?

Za vrijeme svog postojanja Međunarodni certifikati IES stekli su značajan ugled. O Certifikati doduše ne zamjenjuju potvrde za nostrifikaciju, međutim, prema izjavama držitelja certifikati IES su dobro prihvaćeni na tržištu rada. To je i zbog toga što su međunarodno razumljivi jer se izdaju na engleskom jeziku i službenom jeziku konkretne zemlje. Štoviše, certifikat je moguće dobiti i na ostalim svjetskim jezicima.

Međunarodni certifikati IES su namijenjeni uglavnom predstavnicima gospodarske sfere i izdaju se još od 1997. godine. Svake godine izdajemo nekoliko tisuća certifikata. Certifikate dobivaju na ruke poslodavci u svim razvijenim europskim zemljama, SAD-u, Australiji i Aziji.

IES šalje informacije o certifikaciji i međunarodnim certifikatima velikom broju institucija. Popise subjekata koji dobivaju informacije o ovim certifikatima naći ćete na ovoj web stranici pod stavkom Koristi certifikata.

Može li certifikat dobiti svaki student?

Da, jedini uvjet od strane IES je apsolviranje studija (odličan uspjeh nije jedina pretpostavka za dobru afirmaciju u praksi, dakle na tržištu rada). Neke škole svojim najboljim studentima izdaju certifikat besplatno, a financiraju ga iz vlastitih sredstava (fondovi, udruge i sl.) Sve ovisi samo o filozofiji škole kakve će kriterije odabrati za stjecanje certifikata. 

Da li postoji baza podataka certificiranih škola?

Da, na ovoj stranici pod stavkom Certificirane institucije. Ovdje možete pretraživati certificirane institucije prema državi.