FAQ

Što je International Education Society (IES)?

IES je certifikacijsko društvo koje je osnivano 1997. godine, registrirano je u Londonu, a njegov klijentski centar i uprava imaју svoje sjedište u Brnu u Češkoj Republici. IES se specijalizira na ocjenjivanje i certifikaciju svih tipova obrazovnih institucija, obrazovnih programa i lektora u međunarodnom mjerilu. Certificiranje obuhvaća visoke škole, univerzitete i njihove fakultete, više stručne škole, srednjoškolske institucije, osnovne škole, jezične škole, obrazovne agencije i obrazovne sekcije komercijalnih i nekomercijalnih organizacija.

Kakvo značenje ima ovo certificiranje za nas?

  1. Omogućit ćete Vašim studentima da dobiju Međunarodni certifikat i da se lakše afirmiraju na tržištu rada
  2. Uvrstit ćete se među certificirane institucije, povećati Vaš ugled na međunarodnoj razini, dobiti konkurencijsku prednost i upozoriti javnost na prednosti svoje škole

Što je Međunarodni certifikat IES?

Međunarodni certifikat IES je dokument koji može dobiti samo apsolvent certificirane škole i certificiranog obrazovnog programa. Ovaj certifikat se standardno izdaje na engleskom jeziku i službenom jeziku konkretne zemlje. Na zahtjev je moguće izdati certifikat i na ostalim svjetskim jezicima. Certifikat sadrži identifikacijske podatke nositelja, apsolvirani obrazovni program, naziv i mjesto apsolvirane škole i certifikacijski stupanj koji sadrži rating apsolvirane škole. Certifikat sadrži sve zaštitne elemente. Prikaz certifikata i sve njegove aktualne prijevode na svjetske jezike naći ćete na ovoj web stranici pod stavkom Certifikat.

Zašto našim apsolventima nije dovoljna samo diploma o završenom obrazovanju?

Vaš dokument pruža informaciju o tome što je apsolvent završio i s kakvim ocjenama, međutim, međunarodni certifikat IES pruža i informaciju o razini Vaše škole. Vaš apsolvent će tako moći pružiti budućem poslodavcu cjelovitu informaciju koja može za njega predstavljati komparativnu prednost pred konkurentima na radnu poziciju.

Kako protječe postupak certificiranja škole?

Obrazovna institucija se uvijek certificira kao cjelina (u slučaju univerziteta se certificiraju pojedini fakulteti), a posebno njihovi obrazovni programi (studijski smjerovi, specijalizacija). Nije potrebno certificirati sve fakultete ili sve obrazovne programe. Nakon potpisivanja ugovora o suradnji škola dobije materijale za certifikaciju. Ove podloge su specificirane na ovoj stranici pod stavkom Postupak dobivanja certifikata. Certificiranje se vrši na temelju pismenih podloga i fotodokumentacije. Nakon završetka postupka certifikacije certificirana obrazovna institucija dobiva detaljni izvještaj s dodijeljenim rejtingom koji se može tijekom perioda suradnje mijenjati na temelju redovitog ocjenjivanja i provjera razine odnosno kvalitete programa obrazovne institucije. Certifikacijski proces traje približno 3 mjeseca od potpisivanja ugovora. Od toga približno 6 – 8 tjedana potrebno je školi za pripremu dokumenata, a IES će završiti certifikaciju u roku od mjesec dana nakon dobivanja ovih podloga.

Kakva je cijena certificiranja škole ?

Cijene su utvrđene u takvoj visini da budu prihvatljive i za manje obrazovne subjekte. Aktualne cijene su navedene na ovoj web stranici pod stavkom Cenovnik. Certifikacija obrazovnih programa (studijskih smjerova) je besplatna. Uvijek se naplaćuje mjesečna administrativna pristojba, i to tijekom cijelog vremena suradnje. U slučaju univerziteta mjesečna administrativna pristojba se plaća za svaki certificirani fakultet zasebno.

Što je ICI?

Kompanija International Certification Institute /ICI/ osnovana je 2019. godine. Iste godine kompanija je spojena sa kompanijom International Education Society /IES/. ICI i IES sprovode zajednički projekat Certificate. Sertifikovane obrazovne institucije automatski dobijaju sertifikate obe kompanije.

Što je ICI sertifikat?

ICI sertifikat opisuje posebno stručne kompetencije koje je student stekao tokom studija. Sertifikat istovremeno sadrži popis značajnih firmi i organa odnosno obrazovnih ustanova koje su obaveštene o projektu Certificate. Samim tim, sertifikat daje poslodavcima detaljan opis stečenog znanja i stručnih iskustava apsolventa.

Sertifikati ICI i IES daju jaku konkurentnu prednost svojim nosiocima na domaćem i međunarodnom tržištu rada.

ICI sertifikat izdaje se samo na engleskom jeziku.

Kakve propagandne i informacijske materijale će škola dobiti nakon sertifikacije?

Svaka sertifikovana obrazovna ustanova dobija logo IES i grafičku sertifikacionu oznaku zajedno sa uputstvom za prezentaciju projekta sertifikacije. Škola naravno dobija i sertifikat institucije (u formatu A3) i zastavicu IES, i može da odabere i neki od informacionih panela (u formatu A1). Škola može da naruči i druge propagandne materijale.

Kada škola počinje platiti mjesečnu administrativnu pristojbu?

Nakon završetka certifikacijskog procesa.

Kako se obračunavaju pristojbe?

Sve pristojbe se naplaćuju na temelju fakture.

Ko štampa sertifikate IES za apsolvente?

Sertifikate štampa IES na osnovu narudžbe izdane od strane sertifikovane obrazovne ustanove. Sertifikati se šalju grupno sertifikovanoj ustanovi. Apsolvent škole nikada ne može sam naručiti sertifikat, narudžbu uvek šalje škola koja garantira da je podnosilac zahteva apsolvent škole.

Ko plaća sertifikate za apsolvente?

Često ih plaćaju sami apsolventi, ali postoje i škole koje financijski sudeluju u ceni sertifikata putem fondova raznih zaklada, motivacijskih programa i sl. Neke škole osnivaju fondove u kojima studenti tokom studija štede. Jezične škole i obrazovne agencije obično automatski uključuju troškove Međunarodnog sertifikata IES u iznos cene studija ili kursa.

Za koliko dugo dobijemo naručene certifikate?

IES odmah nakon primanja narudžbe ispostavlja fakturu. Nakon prispijeća fakturiranog iznosa certifikati se šalju najkasnije do 48 sati. Certifikate Vam možemo dostaviti još prije svečane ceremonije za apsolvente.

Koliko dugo vrede sertifikati?

Sertifikati vrede za vreme trajanja saradnje obrazovne ustanove odnosno škole sa kompanijom IES. Rejting sertifikovanih obrazovnih ustanova se svake godine besplatno proverava i ažurira putem upitnika za aktualizaciju. Ako tokom prve tri godine nije utvrđeno nikakvo izrazito variranje praćenih podataka, prelazi se na dvogodišnji ciklus proveravanja rejtinga.

Da li sertifikati IES imaju međunarodnu važnost?

„Za vreme svog postojanja Međunarodni sertifikati IES stekli su značajan ugled. Sertifikati doduše ne zamenjuju potvrde za nostrifikaciju, međutim, prema izjavama nosioca sertifikati IES su dobro prihvaćeni na tržištu rada. To je i zbog toga što su međunarodno razumljivi jer se izdaju na engleskom jeziku i na službenom jeziku konkretne zemlje. Pored toga, sertifikat je moguće dobiti i na drugim svetskim jezicima.

Međunarodni sertifikati IES namenjeni su posebno predstavnicima privredne sfere i izdaju se još od 1997. godine. Svake godine izdajemo nekoliko hiljada sertifikata. Sertifikate dobijaju na ruke poslodavci u svim razvijenim evropskim zemljama, SAD-u, Australiji i Aziji.

ICI sertifikat opisuje uglavnom stručne kompetencije koje je student stekao tokom studija. Sertifikat istovremeno sadrži listu značajnih firmi i institucija koje su obaveštene o projektu Certificate. Samim tim, sertifikat daje poslodavcima detaljan opis stečenog znanja i celovitu informaciju o stručnim iskustvima apsolventa.

Sertifikati ICI i IES daju jaku konkurentnu prednost svojim nosiocima na međunarodnom i domaćem tržištu rada.
ICI sertifikat izdaje se samo na engleskom jeziku.

IES šalje informacije o sertifikaciji i o međunarodnim sertifikatima velikom broju organa i subjekata. Popise subjekata koji dobijaju informacije o ovim sertifikatima naći ćete na ovoj veb stranici pod karticom Koristi certifikata.

Može li sertifikat dobiti svaki student?

Da, jedini uslov od strane IES je apsolviranje studija (odličan uspeh nije jedini preduslov za dobru afirmaciju u praksi odnosno na tržištu rada). Neke škole svojim najboljim studentima izdaju sertifikat besplatno, a financiraju ga iz vlastitih sredstava (fondovi, udruženja i sl.) Sve ovisi samo o filozofiji škole kakve kriterije će odabrati za sticanje sertifikata.

Da li postoji baza podataka certificiranih škola?

Da, na ovoj stranici pod stavkom Certificirane institucije. Ovdje možete pretraživati certificirane institucije prema državi.