Sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti

Sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti izdaje International Certification Institute (ICI) - Sertifikat je namenjen širokoj javnosti.Sertifikat potvrđuje stečeno obrazovanje i osposobljenost u određenoj struci.Sertifikat se izdaje samo na engleskom jeziku.

Zatraži Sertifikat

Sertifikat se izdaje na osnovu obavezujuće narudžbe podnesene od strane zainteresovanog lica.Naručilac će zatim dobiti listu dokumenata neophodnih za izdavanje Sertifikata.Društvo ICI će pripremiti Sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti do 1 meseca od dana prijema kompletnih dokumenata i posle uplate fakturisanog iznosa.

Preduslov za dobivanje Sertifikata su najmanje 3 godine prakse u struci (za što treba da budu podneseni valjani dokazi).

 

Cenovnik

Sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti ICI na engleskom jeziku 120 €
(navedene cene su bez PDV-a)

Sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti

Ime i prezime*:
Email*:
Država*:
Telefon:
Prepišite tekst sa slike*: