Koje sertifikate izdajemo

Feedback naših klijenata

IES sertifikat je “lucky ticket” koji može da doprinese pozitivnim rezultatima na PLAB testu koji želim položiti da bih dobio “First professional degree”.

Mehta Saket Kumar*
Crimea State Medical University, Simferopol, Russia
India

Crimea je dosta udaljena od Indije i samo retki znaju za taj univerzitet. Zahvaljujući IES sertifikatu kvalitet mog sveučilišnog obrazovanja je bio priznat.

Prajapati Vimal Kumar*
Crimea State Medical University, Simferopol, Russia
India

IES sertifikat dopunjava diplomu od CSMU i povećava moje šanse da dobijem posao na dobroj klinici.

Prajapati Priyanka*
Crimea State Medical University, Simferopol, Russia
India

Certifikat IES bio mi je od velike pomoći, jer je poslodavac za poziciju Leader-a Klijentskog servisa tražio čovjeka s fakultetskom diplomom, koju nemam. Prema njihovoj izjavi, IES certifikat jamči da će moj rad biti zasnivan na kvaliteti i da moje obrazovanje nije samo „klasična matura”.

Katarína Bodnárová*
Secondary School of Enterprise in Prešov
Slovakia

Nakon završetka srednje škole naručio sam Vaš sertifikat da provjerim je li moja škola na međunarodno prihvatljivoj razini. U Slovačkoj i Mađarskoj sertifikat je priznat bez ikakvih problema i ponuđen mi je bolji posao. Sertifikat mi je bio od velike koristi.

Dávid Botlík*
Secondary Technical School, Komárno
Slovakia