Specifikacija vrst šol

Visoka šola je univerzitetna ali neuniverzitetna. Visoka šola univerzitetna uresničuje magistrske ali doktorske programe. Visoka šola univerzitetna se členi na fakultete, ki so lahko v okviru projekta Certificate certificirane samostojno. Visoka šola neuniverzitetna uresničuje pretežno bakalarske študijske programe. Visoka šola neuniverzitetna se ne členi na fakultete.

Višja strokovna šola nudi v posameznih študijskih strokah višjo strokovno izobrazbo. Študij je končan z absolutorijem. Absolvent ima pravico uporabljati za imenom naziv absolventa višje strokovne šole. Dnevni študij traja najmanj 2 in največ 3,5 leta. Izredni študij traja 3 in največ 4 leta.

Srednje šole nudijo dijakom različne oblike srednješolske izobrazbe in višjo strokovno izobrazbo. Pripravljajo je na opravljanje poklica in na študij na visokih šolah. Srednje šole se členijo na slednje vrste: srednja strokovna šola, gimnazija, srednja poklicna šola.

Srednja strokovna šola pripravlja predvsem na opravljanje strokovnega poklica, zlasti tehnično gopodarskih, ekonomskih, pedagoških, zdravstvenih, socialnopravnih, upravnih, umetniških in kulturnih. Pripravlja tudi na študij na visoki šoli. Redni študij traja najmanj štiri leta.

Gimnazija je je splošno izobraževalna šola, ki pripravlja predvsem na študij na visokih šolah. Gimnazija ima štiri, šest ali osem letnikov.

Srednja poklicna šola realizira poklicne in študijske stroke. Poklicne stroke pripravljajo na opravljanje delavskih poklicev in so zaključene z zaključnim izpitom. Študijske stroke pripravljajo na opravljanje nekaterih zahtevnih delavskih poklicev in nekaterih tehnično gospodarskih dejavnosti obratnega karakterja. Študijske stroke so končani z maturitetnim izpitom.

Jezikovna šola realizira pouk jezikov v tečajih različne dolžine. Za namen certifikacije mora biti jasno specificirana vsebina pouka (učni načrt) in urne dotacije.

Izobraževalna agencija realizira pouk v obliki tečajev različnih dolžin iz različnih področij izobraževanja. Za namen certifikacije mora biti jasno specificirana vsebina pouka (učni načrt) in urne dotacije. Najkrajši tečaj ne sme imeti manj kot pet učnih ur.