• slide
  • slide

Profil IES

Spoločnosť International Education Society (IES) bola založená v roku 1997 a počas svojej existencie sa stala významnou inštitúciou špecializujúcou sa výlučne na certifikáciu vzdelávacích subjektov, najmä vysokých a stredných škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania.

Členství IES v Mezinárodní obchodní komoře

Stali jsme se členy Mezinárodní obchodní komory. Našim cílem je širší podpora certifikace IES u zaměstnavatelů. 

 


 História projektu Certificate

IES bola založená ako nástupnická organizácia programu európskeho spoločenstva YOUTH. Tento program bol v rokoch 1993 až 1996 riadený a finančne podporovaný projektom PHARE. Realizovaný bol ako spoločný projekt Veľkej Británie, Poľska, Írska a Českej republiky.

Program YOUTH bol koordinovaný centrálou OUVERTURE v Glasgowe a metodická pomoc bola poskytovaná kanceláriou ECOS-OUVERTURE v Budapešti. V rámci programu YOUTH bola sledovaná problematika súvisiaca s uplatňovaním absolventov rôznych typov vzdelávacích zariadení na trhu práce. Výsledkom prieskumu bolo okrem iného zistenie, že jedným z hlavných nedostatkov je absencia medzinárodného dokladu – certifikátu, ktorý svojmu držiteľovi umožní lepšie sa presadiť na medzinárodnom, ale aj tuzemskom trhu práce a zamestnávateľom poskytne kvalitné informácie, ktoré nie sú obsahom klasického vysvedčenia alebo iného osvedčenia. Na základe tohto poznatku bol pripravený projekt Certificate.

 


Hlavná činnosť IES

1/ IES realizuje projekt Certificate, v rámci ktorého sú posudzované a certifikované vzdelávacie subjekty a ich vzdelávacie programy. 

2/ IES vydáva medzinárodné certifikáty záujemcom z radov absolventov certifikovaných subjektov. Tieto certifikáty slúžia na uľahčenie uplatnenia na tuzemskom i medzinárodnom trhu práce.

3/ IES vystavuje medzinárodné certifikáty pedagógom a lektorom certifikovaných i necertifikovaných inštitúcií a takisto nezávislým lektorom.


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com