Certifikované inštitúcie

Prehľad všetkých certifikovaných škôl

Zobrazujú sa len inštitúcie, ktoré sú aktuálne zapojené do projektu.

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec
Adresa: Lúčna 2, 984 17 Lučenec, Slovakia
Web: http://www.szslucnalc.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/szslucnalc