Certifikované inštitúcie

Prehľad všetkých certifikovaných škôl

Zobrazujú sa len inštitúcie, ktoré sú aktuálne zapojené do projektu.

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Adresa: Kukučínova 40, 041 37 Košice, Slovakia
Web: http://www.kukucinka.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/szskukucinova/