Certifikát pre lektorov

Certifikát je vystavený na základe záväzné objednávky záujemcu. Ten následne dostane zoznam podkladov nutných na vydanie certifikátu. Spoločnosť IES pripraví certifikát pre lektora do 1 mesiaca po získaní kompletných podkladov a uhradení fakturovanej sumy.

Podmienkou získania certifikátu je minimálne jeden rok lektorskej praxe (min. 400 doložených odučených hodín).

IES vydáva certifikáty pedagógom všetkých typov škôl a lektorom inštitúcií celoživotného vzdelávania. Výstupom je medzinárodný certifikát v angličtine a preklad do úradného jazyka. Certifikát zrozumiteľne deklaruje vzdelanie a vývoj vzdelávacej praxe certifikovaného lektora.


PRIHLÁSIŤ SA DO PROGRAMU

 

 

Pozn.: „Certifikát lektora“ svojho držiteľa alebo vzdelávací subjekt, v ktorom lektor realizuje výučbovú činnosť, v žiadnom prípade neoprávňuje na to, aby verejnosť informovali, že ich vzdelávacie programy sú akreditované alebo certifikované IES. Neoprávňuje ich na vydávanie vlastných osvedčení, používanie loga IES a textových formulácií obsahujúcich údaje o certifikácii IES. Oprávnenie na vydávanie IES certifikátov svojim absolventom a na deklaráciu o IES certifikácii vzdelávacích programov má len riadne certifikovaný subjekt, ktorý u IES absolvoval úplnú certifikačnú procedúru vrátane certifikácie jednotlivých vzdelávacích programov.

Cenník

Lektor inštitúcie certifikovanej IES 150 €
Ostatní lektori 200 €

* Uvedení dvoch odborov lektorskej činnosti na medzinárodnom certifikáte je v základnej cene.

* Ďalšie odbory lektorskej činnosti môžu byť uvedené v prílohe certifikátu (10 EUR za každý odbor).


Žiadosť o certifikáciu

Meno a priezvisko*:
Email*:
Telefón:
Opíšte text z obrázku*: