Specificarea diferitelor tipuri de şcoli

Institutul de învăţământ superior e universitară sau neuniversitară. Institutul de învăţământ superior de tip universitar realizează programele de studii de masterat sau de doctorat. Institutul de învăţământ superior se împărţeşte în facultăţi care sunt certificate independent în cadrul proiectului Certificate. Institutul de învăţământ superior de tip neuniversitar realizează în majoritate programele de studii de licenţă. Institutul de învăţământ superior de tip neuniversitar nu se împărţeşte în facultăţi.

Şcoala postliceală oferă pregătirea profesională postliceală în diferite discipline de studii. Studiile se termină cu examen de absolvire. Absolventul are dreptul să utilizeze titlul de absolvent a şcolii postliceale după numele lui. Durata minimă a studiilor de zi este de 2 ani şi durata maximă este de 3,5 ani. Durata minimă a studiilor fără frecvenţă este de 3 ani şi durata maximă este de 4 ani.

Şcolii secundare oferă elevilor diferite forme de învăţământ secundar (liceal, profesional) şi postliceal. Îi pregătesc pe ei pentru exercitare a profesiunii precum şi pentru studiile universitare. Şcolii secundare sunt următoare : şcoală profesională, liceu, grup şcolar.

Şcoala prefesională (de arte şi meserii) pregăteşte în primul rând pentru exercitare a activităţilor profesionale, îndeosebi aceste tehnico-economice, economice, pedagogice, sanitare, sociale şi juridice, administrative, de arte şi de cultură. Şcoala profesională pregăteşte şi pentru studiile universitare. Durata maximă a studiilor de zi este de patru ani.

Liceul este şcoală de educaţie generală care pregăteşte în primul rând pentru studiile universitare. Durata de studii la liceul este de patru, şase sau opt ani.

Grupul şcolar realizează disciplinele de meserie sau de studii. Disciplinele de meserie pregătesc pentru exercitare a profesiunilor muncitoreşti şi se sfârşesc cu examen de fine de studii. Disciplinele de studii pregătesc pentru exercitare a unor profesiuni muncitoreşti speciale şi a unor activităţi tehnico-economice de caracter de exploatare. Disciplinele de studii se sfârşesc cu examen de bacalaureat.

Şcoala de limbi realizează predarea limbilor în cursuri de durată deosebită. Pentru certificare este necesar să se specifice clar conţinutul predării (plan de învăţare) precum şi dotaţii pe oră.

Agenţia de educaţie realizează predarea sub forma cursurilor de durată deosebită în diferite domenii de educaţie. Pentru certificare este necesar să se specifice clar conţinutul predării (plan de învăţare) precum şi dotaţii pe oră. Cel mai scurt curs nu poate avea mai puţin de cinci ore de învăţământ.