Certificat pentru formatori

IES eliberează certificatele pentru cadre didactice din toate tipurile de instituții de învăţământ, precum și pentru formatori din instituţii de învățare pe tot parcursul vieții. Ieşirea e certificatul internaţional în limba engleză cu traducerea în limba oficială. Certificatul declară în mod comprehensibil pregătirea profesională precum şi evoluţia experienţei profesionale.


ÎNSCRIEȚI-VĂ LA PROGRAM

Certificatul este eliberat pe baza unei comenzi obligatorii din partea persoanei interesate. Apoi, aceasta primeşte o listă de documente necesare pentru eliberarea certificatului. Societatea IES pregătește certificatul pentru formator într-un termen de o lună de la primirea documentației complete și plata sumei facturate.

Obținerea certificatului este condiţionată de cel puțin un an de experienţă ca formator (min. 400 de ore de predare documentate).

   

 

Notă: "Certificatul formatorului“ nu dă în nici un caz dreptul titularului acestuia sau instituţiei de învăţământ în care formatorul realizează o activitate didactică să informeze publicul despre faptul că programele lor educaţionale sunt acreditate sau certificate de către societatea IES. De asemenea, nu îi dă dreptul să elibereze certificate proprii, să utilizeze logo-ul societăţii IES şi textele care conțin informații despre certificarea IES. Doar instituţia certificată în mod corespunzător care a trecut procedura completă de certificare, organizată de IES, inclusiv certificarea programelor educaţionale individuale, este autorizată să elibereze absolvenţilor ei certificatele IES şi să declare certificarea programelor educaţionale din partea societăţii IES.

Tarif

Alți lectori 120 €

* Indicare a două specialităţi de activitate de lector de pe certificatul internaţional e cuprinsă în preţul de bază.

* Alte specialităţi de activitate de lector pot fi indicate în anexă la certificatul (10 EUR/specialitate).


Certificat de lector

Prenumele și numele*:
Email*:
Țară*:
Telefon:
Copiați text din imagine*: