Certyfikowane instytucje

Lista wszystkich certyfikowanych szkół

Wyświetlane są tylko instytucje biorące aktualnie udział w projekcie.

Secondary Nursing School, Lučenec
Adres: Lúčna 2, 984 17 Lučenec, Slovakia
Web: http://www.szslucnalc.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/szslucnalc