Certyfikowane instytucje

Lista wszystkich certyfikowanych szkół

Wyświetlane są tylko instytucje biorące aktualnie udział w projekcie.

Liceum Medyczne,  Kukučínova 40, Koszyce
Liceum Medyczne, Kukučínova 40, Koszyce
Adres: Kukučínova 40, 041 37 Košice, Slovakia
Web: http://www.kukucinka.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/szskukucinova/