Certyfikat dla lektorów

Certyfikat wydaje się na podstawie wiążącego zamówienia zainteresowanego, który następnie otrzyma listę dokumentów koniecznych do wydania certyfikatu. Spółka IES przygotuje certyfikat dla lektora w terminie 1 miesiąca od otrzymania kompletu dokumentów i uiszczenia podanej na fakturze kwoty.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest minimalnie jeden rok praktyki lektorskiej (min. 400 udokumentowanych godzin lekcyjnych).

IES wydaje certyfikaty pedagogom wszystkich typów szkół oraz lektorom instytucji kształcenia ustawicznego. Wyjściem jest międzynarodowy certyfikat w języku angielskim i w tłumaczeniu na język urzędowy. Certyfikat w sposób zrozumiały podaje wykształcenie i przebieg praktyki pedagogicznej certyfikowanego lektora.


PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU

 

 

Uwaga: "Certyfikat lektora" nie uprawnia swojego posiadacza ani podmiot edukacyjny, w którym lektor wykonuje działalność pedagogiczną, do tego, by podawali do wiadomości publicznej, że ich programy kształcenia są akredytowane lub certyfikowane przez IES. Nie uprawnia ich do wydawania własnych zaświadczeń, używania logo IES oraz sformułowań tekstowych zawierających dane dot. certyfikacji IES. Prawo do wydawania certyfikatów IES swoim absolwentom i deklarowania certyfikacji programów kształcenia przez IES przysługuje wyłącznie w pełni certyfikowanemu podmiotowi, który przeszedł pełną procedurę certyfikacyjną łącznie z certyfikacją poszczególnych programów kształcenia.

Cennik

Lektor instytucji certyfikowanej przez IES 150 €
Pozostali lektorzy 200 €

* Podanie w międzynarodowym certyfikacie dwu kierunków czynności lektorskiej mieści się w cenie podstawowej.

* Inne kierunki czynności lektorskiej można wymienić w załączniku do certyfikatu (10 EURO za każdy kierunek).


Certyfikat zawodowy

Imię i nazwisko*:
Email*:
Państwo*:
Telefon:
Przepisz tekst z obrazka*: