Skolu tipi

Augstskola ir universitātes vai neuniversitātes tipa. Universitātes tipa augstskola realizē maģistratūras un doktorantūras programmas. Tā ir iedalīta fakultātēs, kas var projekta Certificate ietvaros tikt sertificētas atsevišķi. Neuniversitātes tipa augstskola realizē galvenokārt bakalauru studiju programmas. Tā netiek iedalīta fakultātēs.

Augstākā specializētā skola sniedz augstāko specializēto izglītību atsevišķās studiju nozarēs. Studijas tiek nobeigtas ar absolutoriju. Absolventam ir tiesības lietot pie sava vārda augstākās specializētās skolas absolventa apzīmējumu. Dienas studijas ilgst, mazākais, 2 un, augstākais, 3,5 gadus. Neklātienes studijas ilgst vismaz 3 un, ilgākais, 4 gadus.

Vidusskolas sniedz audzēkņiem dažādu formu vidējo izglītību un vidējo arodizglītību. Tās sagatavo audzēkņus gan profesijai, gan studijām augstskolās. Vidusskolas tiek iedalītas sekojošos tipos: specializētā vidusskola, ģimnāzija, arodskola.

Specializētā vidusskola sagatavo audzēkņus galvenokārt darbam specializētās nozarēs: tehniski ekonomiskajās, tautsaimnieciskajās, pedagoģiskajās, veselības aizsardzības, sociāli tiesiskajās, administratīvajās, mākslas un kultūras. Šīs skolas sagatavo arī studijām augstskolās. Dienas studijas ilgst, augstākais, četrus gadus.

Ģimnāzija ir vispārēji izglītojoša skola, kas sagatavo galvenokārt studijām augstkolās. Ģimnāzija var būt četrgadīga, sešgadīga vai astoņgadīga.

Arodskola realizē mācību un studiju nozaru programmas. Mācību nozares sagatavo darbam strādnieku profesijās un tiek nobeigtas ar beigu eksāmenu. Studiju nozares sagatavo darbam atsevišķās komplicētās strādnieku profesijās un dažās ražošanas tipa tehniski ekonomiskajās profesijās. Studiju nozares tiek nobeigtas ar gatavības apliecības eksāmeniem.

Valodu skola realizē valodu apmācību dažāda ilguma kursos. Sertifikācijas nolūkā skaidri jānorāda mācību saturs (mācību plāns) un stundu dotācijas.

Izglītības aģentūra realizē apmācību dažāda ilguma kursu formā dažādās izglītības nozarēs. Sertifikācijas nolūkā skaidri jānorāda mācību saturs (mācību plāns) un stundu dotācijas. Visīsākajam kursam nedrīkst būt mazāk par piecām mācību stundām.