Sertificētās iestādes

Visu sertificēto skolu pārskats

Attēlotas tiek tikai tās iestādes, kuras aktuāli ir iesaistītas projektā.

Secondary School of Nursing, Kukučínova 40, Košice
Secondary School of Nursing, Kukučínova 40, Košice
Adrese: Kukučínova 40, 041 37 Košice, Slovakia
Web: http://www.kukucinka.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/szskukucinova/