Sertificētās iestādes

Visu sertificēto skolu pārskats

Attēlotas tiek tikai tās iestādes, kuras aktuāli ir iesaistītas projektā.

1. VOX stock co. in Prague
1. VOX stock co. in Prague
Adrese: Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1
Web: http://www.vox.cz
Facebook: https://www.facebook.com/1.VOXas/


VOX realizes public courses as well as tailored – made courses fis to wishes of the client. The education programs are aimed at following areas: tax, accountancy, law, wage-personal agendas, personal growth, human resources control, Corporate Financial Management, marketing and business, logistik and EU.