Projekta Certificate

Prestižs. Kvalitāte. Priekšrocība konkurences apstākļos. Starptautisks vērtējums.

IES sertificē mācību iestādes un to mācību programmas. Sertifikācijas rezultātā tiek noteikts reitings, kas skaidri deklarē iestādes kvalitātes līmeni. Reitinga vērtība regulāros intervālos tiek pārbaudīta. Unikāls iestādes sertifikācijas galarezultāts ir starptautisks sertifikāts absolventiem. Šo sertifikātu var iegūt ikviens absolvents, kas ir sekmīgi pabeidzis sertificēto mācību programmu.

Sertifikāta iegūšana ierindo Jūs starp sertificētajām institūcijām, Jūs palielināt savu nozīmi starptautiskā mērogā, iegūstat konkurences izdevību un informējiet sabiedrību par savas skolas priekšrocībām.


Pieteikties projektā

Ko jūs iegūsiet kā skola

Iesaistoties projektā, saņemsiet šādus informatīvos materiālus.

Pakalpojumu cenrādis

  Low income * High income *

Mācību iestādes sertifikācija, nozares (programmas) ieskaitot

Reklāmas materiāli

1600 € 2700 €
Ikmēneša administratīvā samaksa par izglītības subjekta datu vešanu IES datora databāzē, par tā absolventu datu vešanu IES datora un interneta databāzē, par datu arhivāciju, par IES logo un nosaukuma lietošanu, par izglītības subjekta piedalīšanās projektā Certificate propagāciju u.t.t. 50 € **
60 € **

*https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

** Maksa tiek samazināta atkarībā no absolventiem izdoto sertifikātu skaita kalendārajā gadā.

Cenas norādītas bez PVN

Sertifikāta iegūšanas metode

1.

Pieteikums projektam

Pieteikuma aizpildīšana nav saistoša.

Pieteikties projektā


2.

Līguma parakstīšana starp IES un Jūu skolu.

Līgumu iespējams parakstīt pa pastu vai ar privātu vienošanos IES birojā Čehijas Republikā.

sadarbības līgums


3.

Sertifikācijas dokumentācijas sagatavošana


Sagatavojiet materiālus skolas un izglītības programmu sertifikācijai:

Materiāli skolas sertifikācijai:
Anketa tiešsaistē - mūs interesē, piem., šādas jomas:
 • izglītības process
 • mācību metodes
 • studentu skaits
 • studentu panākumu sacensībās
 • absolventu panākumi
 • lektoru nodrošinājums
 • pedagogu tālākizglītība
 • projektu aktivitātes
 • dotācijas
 • sadarbība ar ārzemēm
 • sadarbība ar firmām
 • PR aktivitātes
 • pētniecības darbs
 • Fotodokumentācija
Materiāli izglītības programmu sertifikācijai:
 • Programmas nosaukums
 • Stundu dotācijas
 • Tematiskās kopas
 • Mācībspēku vārdi, izglītība un prakses ilgums

Izlasiet detalizētu informāciju sadaļā  FAQ


4.

Sertifikācijas procesa īstenošana un reitinga piešķiršana

IES veic sertifikāciju. Ilgums: 1 mēnesis

 


5.

IES starptautisko sertifikātu pasniegšana Jūsu absolventiem

Jūs iegūstat tiesības pasūtīt IES sertifikātus savas mācību iestādes absolventiem.

Vairāk informācijas par absolventu sertifikātiem