Projekta Certificate

Prestižs. Kvalitāte. Priekšrocība konkurences apstākļos. Starptautisks vērtējums.

IES sertificē mācību iestādes un to mācību programmas. Sertifikācijas rezultātā tiek noteikts reitings, kas skaidri deklarē iestādes kvalitātes līmeni. Reitinga vērtība regulāros intervālos tiek pārbaudīta. Unikāls iestādes sertifikācijas galarezultāts ir starptautisks sertifikāts absolventiem. Šo sertifikātu var iegūt ikviens absolvents, kas ir sekmīgi pabeidzis sertificēto mācību programmu.

Sabiedrība “International Certification Institute” /ICI/ tika nodibināta 2019. gadā. Tajā pašā gadā tā tika saistīta ar sabiedrību “International Education Society” /IES/. ICI un IES īsteno kopīgu projektu – Certificate. Sertificētās institūcijas automātiski iegūst abu sabiedrību sertifikāciju.

Galvenais ICI sertifikācijas rezultāts ir arī sertifikāts tā absolventiem. ICI sertifikāts galvenokārt apraksta absolventa profesionālo kompetenci, viņa praktiskās zināšanas un pieredzi. Sertificēto institūciju absolventi standarta veidā saņem abus sertifikātus. Apvienojot sertifikātus, tiek stiprinātas absolventu pozīcijas un iespējas gan starptautiskajā, gan vietējā darba tirgū.

IES un ICI sertifikācija palielinās Jūsu uzticību starptautiskā mērogā, Jūs iegūsiet konkurences priekšrocības un sabiedrībai norādīsiet uz savas skolas priekšrocībām.


Pieteikties projektā

Ko Jūs kā skola iegūstat

Iesaistoties projektā, saņemsiet šādus informatīvos materiālus.

Pakalpojumu cenrādisMācību iestādes sertifikācija, nozares (programmas) ieskaitot

+ Reklāmas materiāli


3200 €
Ikmēneša administratīvā samaksa par izglītības subjekta datu vešanu IES datora databāzē, par tā absolventu datu vešanu IES datora un interneta databāzē, par datu arhivāciju, par IES logo un nosaukuma lietošanu, par izglītības subjekta piedalīšanās projektā Certificate propagāciju u.t.t.
60 € *

* Maksa tiek samazināta atkarībā no absolventiem izdoto sertifikātu skaita kalendārajā gadā.

Cenas norādītas bez PVN

Sertifikātu iegūšanas procedūra

1.

Pieteikšanās projektā

Pieteikuma aizpildīšana nav saistoša.

Pieteikties projektā


2.

Līguma starp IES / ICI un Jūsu skolu parakstīšana

Līgumu iespējams parakstīt pa pastu vai ar privātu vienošanos IES birojā Čehijas Republikā.

sadarbības līgums


3.

Sertifikācijas dokumentācijas sagatavošana


Sagatavojiet materiālus skolas un izglītības programmu sertifikācijai:

Materiāli skolas sertifikācijai:
Anketa tiešsaistē - mūs interesē, piem., šādas jomas:
 • izglītības process
 • mācību metodes
 • studentu skaits
 • studentu panākumu sacensībās
 • absolventu panākumi
 • lektoru nodrošinājums
 • pedagogu tālākizglītība
 • projektu aktivitātes
 • dotācijas
 • sadarbība ar ārzemēm
 • sadarbība ar firmām
 • PR aktivitātes
 • pētniecības darbs
 • Fotodokumentācija
Materiāli izglītības programmu sertifikācijai:
 • Programmas nosaukums
 • Stundu dotācijas
 • Tematiskās kopas
 • Mācībspēku vārdi, izglītība un prakses ilgums

Izlasiet detalizētu informāciju sadaļā FAQ


4.

Sertifikācijas procesa īstenošana un reitinga piešķiršana

IES veic sertifikāciju. Ilgums: 1 mēnesis

 


5.

Starptautisko sertifikātu IES un ICI nodošana Jūsu absolventiem

Jūs saņemsiet tiesības pasūtīt IES un ICI sertifikātus Jūsu izglītības iestādes absolventiem.

Vairāk informācijas par absolventu sertifikātiem