IES

Sabiedrība „International Education Society” (IES) tika nodibināta 1997. gadā, un savas pastāvēšanas laikā tā ir kļuvusi par ievērojamu institūciju, kas specializējas izglītības subjektu, īpaši augstskolu, vidusskolu un mūžizglītības institūciju sertifikācijā.

IES dalība Starptautiskajā tirdzniecības palātā

Mēs esam Starptautiskās tirdzniecības palātas locekļi. Mūsu mērķis ir plašāks darba devēju atbalsts IES sertifikācijai.

Projekta „Certificate” vēsture

IES tika nodibināta kā Eiropas Kopienas programmas YOUTH pārņemošā organizācija. Šo programmu laika posmā no 1993. līdz 1996. gadam vadīja un finansiāli atbalstīja projekts PHARE. Tā tika īstenota kā kopīgs Lielbritānijas, Polijas, Īrijas un Čehijas Republikas projekts.

Programmu YOUTH koordinēja centrāle OUVERTURE Glāzgovā, bet metodisko palīdzību sniedza ECOS-OUVERTURE birojs Budapeštā. Programmas YOUTH ietvaros tika novērota problemātika, kas saistīta ar dažādu veidu mācību iestāžu absolventu iespējām darba tirgū. Pētījuma rezultāts cita starpā bija konstatējums, ka viena no galvenajām nepilnībām ir tāda starptautiska dokumenta - sertifikāta - trūkums, kas savam turētājam sniegtu plašākas iespējas gan starptautiskajā, gan vietējā darba tirgū, bet darba devējam - sniegtu kvalitatīvu informāciju, ko nesatur klasiskās liecības vai citas apliecības. Pamatojoties uz šo konstatējumu tika sagatavots projekts Certificate.


IES galvenā darbība

1/ IES realizē projektu Certificate, kura ietvaros tiek novērtēti un sertificēti izglītības subjekti un to mācību programmas.

2/ IES interesentiem - sertificēto subjektu absolventiem - izsniedz starptautiskos sertifikātus. Šie sertifikāti ir paredzēti tam, lai atvieglotu meklējumus vietējā un starptautiskajā darba tirgū.

3/ IES izsniedz starptautiskus sertifikātus sertificēto un nesertificēto institūciju pedagogiem un lektoriem, kā arī neatkarīgajiem lektoriem.


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com