FAQ

Kā varu noskaidrot, vai mana skola ir sertificēta?

Visātrāk šajā lapā ar saiti „Sertificētas skolas“.

Kas ir IES starptautiskais sertifikāts?

IES starptautiskais sertifikāts ir dokuments, kuru var iegūt vienīgi sertificētās skolas un sertificētās mācību programmas absolvents. Šis sertifikāts tiek standartveidā izsniegts angļu valodā un konkrētās zemes valsts valodā. Pēc pieprasījuma sertifikātu var izsniegt arī citās izplatītākajās pasaules valodās. Sertifikāts satur īpašnieka identifikācijas datus, absolvēto izglītības programmu, absolvētās skolas nosaukumu un atrašanās vietu, un sertifikācijas līmeni, kas norāda absolvētās skolas reitingu. Sertifikāts satur aizsardzības elementus. Sertifikāta paraugu un visus tā aktuālos tulkojumus izplatītākajās pasaules valodās atradīsiet šajā lapā pie norādes „Sertifikāts“.

Kam man noderēs IES sertifikāts?

IES sertifikāts, kas pievienots liecībai vai diplomam, var Jums nodrošināt panākumus, meklējot darbu vai stājoties augstāka līmeņa mācību iestādē.

Kas ir ICI sertifikāts?

ICI sertifikāts apraksta galvenokārt profesionālo kompetenci, ko students ir ieguvis savu studiju laikā. Vienlaikus tajā ir iekļauts ievērojamu firmu un institūciju saraksts, kas informētas par projektu Certificate. Tas sniedz darba devējam detalizētu absolventa zināšanu un profesionālās pieredzes aprakstu.

Ko es iegūšu no ICI sertifikāta?

ICI un IES sertifikāta iegūšana nodrošina spēcīgu konkurences priekšrocību absolventam gan starptautiskajā, gan vietējā darba tirgū.

Kur es varu izmantot IES un ICI sertifikātus?

Savā zemē vai ārzemēs, valsts vai privātajā iestādē vai firmā. Ja vēlaties turpināt studijas, varat sertifikātu izmantot, meklējot pagaidu darbu vai, atrodoties ārzemēs (Work&Travel Program, ārzemju stāži, u.tml.)

Cik ilgi sertifikāti ir spēkā?

Sertifikāts ir derīgs visu laiku. Ja Jūs to saņemsiet šogad, varat to izmantot arī pēc 5, 10 vai vairāk gadiem. Sertifikāts Jums vienkārši var labi pakalpot visā Jūsu produktīvās dzīves laikā.

Kā IES sertifikāts izskatās? Kas tajā ir norādīts?

Tajā, protams, ir turētāja vārds un dzimšanas datums, kā arī skolas nosaukums un pabeigto studiju virziens. Ļoti svarīgi dati ir reitings, kas būtībā ir atzīme, kuru IES ir piešķīrusi sertificētajai skolai. Sertifikāts satur nepieciešamos aizsardzības elementus – hologrammu un zīmogu ar zelta kalumu, un tas ir ievietots lakotā, cietā iepakojumā.

Kā izskatās ICI sertifikāts?

Sertifikāts ar aizsardzības elementiem satur turētāja vārdu un dzimšanas datumu, skolas nosaukumu un pabeigto studiju virzienu. Tas īsi apraksta profesionālo kompetenci, ko absolvents ieguvis studiju laikā. Aizmugurē atrodas informēto darba devēju saraksts. Sertifikāts tiek izdots tikai angļu valodā.

Vai ir pieejama arī sertifikātu elektroniska versija?

IES sertifikāts - Jā, elektronisks sertifikāts angļu valodā tiek automātiski izsniegts papildus sertifikātu pamata, drukātajai versijai (angļu valoda, valsts valoda). Elektroniskais sertifikāts IES ir pieejams arī pasaules valodās. Tā izdošanas nosacījums ir e-pasta adreses norādīšana. Sertifikāts tiek nosūtīts pēc samaksāšanas. Līdz ar to Jums ir iespēja to iegūt nekavējoties.

ICI sertifikāts - Elektronisko sertifikātu ICI izdod tikai angļu valodā papildus sertifikāta drukātajai versijai.

Kāda ir maksa par sertifikātiem?

Cenu nosaka IES/ICI koordinators Jūsu skolā. Maksa aptver gan IES, gan ICI sertifikātu. Dažās skolās ir iespējams krāt naudu sertifikātiem, tad tie ir nedaudz lētāki. Tos nav iespējams iegādāties atsevišķi.

Kādi ir sertifikātu iegūšanas nosacījumi?

Kritērijus nosaka skola. Mūsu vienīgais nosacījums ir veiksmīga studiju pabeigšana. Mēs neveicam nekādus eksāmenus.

Kā un kad es varu pasūtīt sertifikātus?

Sertifikātus nav iespējams pasūtīt tieši pie mums, tas vienmēr norisinās tikai ar skolas starpniecību. Sertifikātu var izdot arī retrospektīvi pēc studiju pabeigšanas.

Vai sertifikātus saņemšu tikai angļu valodā?

IES sertifikātu saņemsiet angļu valodā un valsts valodā. Mēs izsniedzam arī sertifikātu kopumus, kas satur tulkojumus citas pasaules izplatītākajās valodās.

Mazais sertifikātu komplekts satur tulkojumu angļu valodā, valsts valodā un vienā citā no izplatītajām valodām pēc Jūsu izvēles. Lielais sertifikātu komlekts satur tulkojumu angļu vaodā, valsts valodā un līdz sešām citam valodām pēc Jūsu izvēles.

Sertifikāta paraugu un visus tā aktuālos tulkojumus pasaules valodās atradīsiet šajā lapā pie norādes „Sertifikāts“.

ICI sertifikātu izdod tikai angļu valodā.

Vai sertifikātus var pasūtīt arī retrospektīvi?

Jā, sazinieties ar savu skolu.

* Norādītās absolventu fotogrāfijas ir tikai ilustratīvas.