Sertifikato projektas

Prestižas. Kokybė. Konkurencinis pranašumas. Išskirtinumas. Tarptautinis įvertinimas.

IES sertifikuoja švietimo institucijas ir jų edukacines programas. Sertifikavimo rezultatas yra reitingo nustatymas, kuris aiškiai deklaruoja institucijos kokybės lygį. Reitingas yra vertinamas reguliariais intervalais. Unikalus sertifikavimo įstaigos produktas – tarptautinis sertifikatas absolventams. Šį sertifikatą gali įsigyti bet kuris absolventas, sėkmingai užbaigęs sertifikuotą mokymo programą.

Bendrovė International Certification Institute /ICI/ buvo įkurta 2019 metais. Tais pačiais metais įvyko susijungimas su bendrove International Education Society /IES/. ICI ir IES realizuoja bendrą projektą Certificate. Sertifikuotos įstaigos automatiškai gauna abiejų bendrovių sertifikatus.

Svarbiausias ICI sertifikavimo rezultatas yra ir sertifikatai absolventams. ICI sertifikatas visų pirma aprašo absolvento profesines kompetencijas, jo praktines žinias ir patirtį. Sertifikuotų įstaigų absolventai standartiškai gauna abu sertifikatus. Sujungus sertifikatus sustiprėja jų pozicija ir reikšmė tarptautinėje ir vietinėje darbo rinkoje.

IES ir ICI sertifikatai tarptautiniu mastu padidins Jūsų kreditą, įgysite konkurencinį pranašumą ir atkreipsite dėmesį į savo mokyklos stipriąsias puses.


Paduoti pareiškimą dėl dalyvavimo projekte

Ką gausite kaip mokykla

Dalyvaudami projekte gausite šią reklaminę medžiagą.

Paslaugų kainoraštis


Švietimo institucijų ir profesinių programų sertifikavimas

+ Reklaminė medžiaga

3200 €
Mėnesinis mokestis už švietimo subjekto registravimą IES kompiuterinių duomenų bazėje, už absolventų registravimą IES kompiuterinėje duomenų bazėje ir internete, už duomenų archyvavimą, už IES vardo ir logotipo naudojimą, už švietimo subjekto dalyvavimo projekte Sertifikatas propagavimą ir t. t. 60 € *

* Mokestis mažinamas priklausomai nuo absolventams per kalendorinius metus išduotų sertifikatų skaičiaus.

Kainos pateikiamos be PVM.

Sertifikatų gavimas

1.

Paraiška įsijungti į projektą

Pareiškimo užpildymas neprivalomas.

Paduoti pareiškimą dėl dalyvavimo projekte


2.

Sutarties tarp IES / ICI ir Jūsų mokyklos pasirašymas.

Sutartį galima pasirašyti korespondenciniu būdu arba asmeniškai susitarus Čekijos Respublikoje IES kanceliarijoje.

bendradarbiavimo sutartis


3.

Dokumentų paruošimas sertifikavimui


De˙l sertifikato gavimo ir mokymo programu˛ parengimo paruoškite dokumentus. Terminas – apie 2 mėn.

Reikalingi dokumentai:
Interaktyvus klausimynas – mus domina šios sritys:
 • švietimo procesas
 • mokymo metodai
 • studentų skaičius
 • absolventų pasiekimai
 • dėstytojų užtikrinimas
 • tolimesnis pedagogų švietimas
 • veikla pagal projektą
 • dotacijos
 • bendradarbiavimas su užsieniu
 • bendradarbiavimas su firmomis
 • mokslinė veikla
 • fotodokumentai
Dokumentai, reikalingi mokymosi programų sertifikavimui:
 • Programos pavadinimas
 • Valandinė dotacija
 • Temos
 • Pedagogo pavardė, išsilavinimas ir praktinės veiklos trukmė

Daugiau informacijos rasite skyriuje FAQ


4.

Sertifikavimo procedūros realizavimas ir reitingo priskyrimas

IES realizuoja sertifikacinį procesą. Terminas – 1 mėnuo.

 


5.

Tarptautinių IES ir ICI sertifikatų perdavimas Jūsų absolventams.

Įgyjate teisę užsakyti IES ir ICI sertifikatus Jūsų mokymo įstaigos absolventams.

Daugiau informacijos apie absolventams skirtus sertifikatus