Sertifikato projektas

Prestižas. Kokybė. Konkurencinis pranašumas. Išskirtinumas. Tarptautinis įvertinimas.

IES sertifikuoja švietimo institucijas ir jų edukacines programas. Sertifikavimo rezultatas yra reitingo nustatymas, kuris aiškiai deklaruoja institucijos kokybės lygį. Reitingas yra vertinamas reguliariais intervalais. Unikalus sertifikavimo įstaigos produktas – tarptautinis sertifikatas absolventams. Šį sertifikatą gali įsigyti bet kuris absolventas, sėkmingai užbaigęs sertifikuotą mokymo programą.

Įsigiję sertifikatą prisijungsite prie sertifikuotų institucijų, 
padidinsite savo kreditą tarptautiniu mastu, įgysite konkurencinį pranašumą ir informuosite visuomenę apie savo mokyklos privalumus.


Paduoti pareiškimą dėl dalyvavimo projekte

Ką įgys Jūsų mokykla

Dalyvaudami projekte gausite šią reklaminę medžiagą.

Paslaugų kainoraštis

  Mažos pajamos * Didelės pajamos *

Švietimo institucijų ir profesinių programų sertifikavimas 

Reklaminė medžiaga 

1600 € 2700 €
Mėnesinis mokestis už švietimo subjekto registravimą IES kompiuterinių duomenų bazėje, už absolventų registravimą IES kompiuterinėje duomenų bazėje ir internete, už duomenų archyvavimą, už IES vardo ir logotipo naudojimą, už švietimo subjekto dalyvavimo projekte Sertifikatas propagavimą ir t. t. 50 € **   
60 € **

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

** Mokestis mažinamas priklausomai nuo absolventams per kalendorinius metus išduotų sertifikatų skaičiaus.

Kainos pateikiamos be PVM.

Sertifikato gavimo tvarka

1.

Pareiškimas įtraukti į projektą

Pareiškimo užpildymas neprivalomas.

Paduoti pareiškimą dėl dalyvavimo projekte


2.

Lepingu allakirjutamine IESija Teie kooli vahel.

Sutartį galima pasirašyti korespondenciniu būdu arba asmeniškai susitarus Čekijos Respublikoje IES kanceliarijoje.

bendradarbiavimo sutartis


3.

Dokumentų paruošimas sertifikavimui


De˙l sertifikato gavimo ir mokymo programu˛ parengimo paruoškite dokumentus. Terminas – apie 2 mėn.

Reikalingi dokumentai:
Interaktyvus klausimynas – mus domina šios sritys:
 • švietimo procesas
 • mokymo metodai
 • studentų skaičius
 • absolventų pasiekimai
 • dėstytojų užtikrinimas
 • tolimesnis pedagogų švietimas
 • veikla pagal projektą
 • dotacijos
 • bendradarbiavimas su užsieniu
 • bendradarbiavimas su firmomis
 • mokslinė veikla
 • fotodokumentai
Dokumentai, reikalingi mokymosi programų sertifikavimui:
 • Programos pavadinimas
 • Valandinė dotacija
 • Temos
 • Pedagogo pavardė, išsilavinimas ir praktinės veiklos trukmė

Daugiau informacijos rasite skyriuje FAQ


4.

Sertifikavimo procedūros realizavimas ir reitingo priskyrimas

IES realizuoja sertifikacinį procesą. Terminas – 1 mėnuo.

 


5.

Tarptautinių IES sertifikatų įteikimas Jūsų absolventams

Įgijote teisę užsakyti IES sertifikatus Jūsų švietimo institucijos studentams.

Daugiau informacijos apie absolventams skirtus sertifikatus