School type specification

Aukštoji mokykla yra universitetinė arba neuniversitetinė. Aukštoji universitetinė mokykla vykdo magistrų arba doktorantų programas. Aukštoji mokykla turi savo fakultetus, kurie projekto Certifikate pagrindu gali būti sertifikuoti savarankiškai. Neuniversitetinė aukštoji mokykla daugiausia vykdo bakalauro studijų programą. Neuniversitetinė aukštoji mokykla neskirstoma į fakultetus.

Aukštesnioji specializuota mokykla suteikia aukštesnį profesinį išsilavinimą atskiruose specialybėse. Studijos yra užbaigiamos absolutoriu. Absolventas turi teisę naudoti už pavardės aukštesniosios specializuotos mokyklos absolvento titulą. Dieninės studijos trunka 2 daugiausia 3,5 metų. Studijos neakivaizdiniu būdu trunka mažiausiai 3 daugiausiai 4 metus.

Vidurinės mokyklos suteikia moksleiviams įvairių formų vidurinį išsilavinimą ir aukštesnyjį specializuotą išsilavinimą. Ruošia moksleivius tiek darbui tiek ir studijoms aukštojoje mokykloje. Vidurinės mokyklos skirstomos į sekančias: vidurinė specializuota mokykla, gimnazia, vidurinė proftechninė mokykla.

Vidurinė specializuota mokykla ruošia visų pirma įvairius specialistus, pirmiausia techninių-ūkinių, ekonominių, pedagoginių, medicinos, socialinės srities, tarnautojų, meno ir kultūros profesijjų specialistus. Taip pat ruošia studijoms aukštojoje mokykloje. Dieninės studios trunka ne ilgiau, kaip keturis metus.

Gymnazia tai bendro lavinimo mokykla, kuri ruošia visų pirma studijoms aukštojoje mokykloje. Gimnazijos yra keturmetės, šešiametės arba aštuonmetės.

Vidurinė proftechninė mokykla vykdo specialybių mokymą ir studijas. Mokymo sritis tai darbininkiškos profesijos, mokymas užbaigiamas egzaminais. Studijų sritis rengia sudėtingesnių profesijų darbininkus ir kai kurias techninės administracinės srities specialybes. Specialybės studijos užbaigiamos abitūros egzaminais.

Kalbų mokykla vykdo kalbų mokymą įvairaus ilgio kursuose. Dėl sertifikacijos yra būtina aiškiai specifikuoti mokymo turinį (mokymo planą) ir valandų skaičių.

Švietimo agentūra organizuoja įvairių rūšių bei ilgio kursus įvairiuose švietimo lygiuose. Dėl sertifikacijos yra būtina aiškiai specifikuoti mokymo turinį (mokymo planą) ir valandų skaičių. Trumpiausias kursas negali būti trumpesnis nei penkios akademinės valandos.