Pareiškimas įtraukimui į projektą

Pareiškimo užpildymas neprivalomas.

Prašome užpildyti sekančius duomenis. Gavę pareiškimą Jums atsiliepsime.

Asmeninis pokalbis:
Institucijos pavadinimas*:
Institucijos pavadinimas angliškai*:
Institucijos adresas*:
Institucijai atstovauja*:
Atstovo pareigos*:
Banko rekvizitai*:
Organizacijos identifikacinis kodas*:
PVM kodas:
www puslapis:
Vardas ir pavardė*:
Pareigos:
Telefonas*:
el. pašto adresas*:
Pokalbiui telefonu tinkamas laikas:
Institucijos tipas*:
Institucijos įkūrimo data:
Fakultetų skaičius:
(Pildo tik universitetai)
Studentų skaičius:
Absolventų skaičius 2023 m.:
Numatomas absolventų skaičius 2024 m.:
Iš kur apie mus sužinojote?:
Nurašykite paveikslėlyje pateiktą tekstą*: