IES

Bendrovė International Education Society (IES) buvo įkurta 1997 metais ir tapo reikšminga institucija, kurios specializacija yra švietimo subjektų, ypatingai aukštojo mokslo ir vidurinių mokyklų bei nuolatinio švietimo institucijų, sertifikavimas.

IES narystė Tarptautiniuose prekybos rūmuose.

Mes esame Tarptautinių prekybos rūmų narys. Mūsų tikslas - platesnis darbdavių supažindinimas su IES sertifikavimu.

Projekto Sertifikatas istorija

Organizacija IES buvo įkurta siekiant perimti ir vykdyti Europos Bendrijos programą YOUTH. Ši programa 1993–1996 m. buvo valdoma ir finansiškai remiama projekto PHARE. Tai buvo bendras Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Airijos ir Čekijos Respublikos projektas.

Programą YOUTH koordinavo centras OUVERTURE Glasgow, o metodinę pagalbą teikė kanceliarija ECOS-OUVERTURE Budapešte. Pagal programą YOUTH buvo tiriama problematika, susijusi su įvairių tipų švietimo institucijų absolventų įsidarbinimu. Tyrimu taip pat buvo nustatyta, kad vienas iš pagrindinių trūkumų yra tarptautinio dokumento – sertifikato nebuvimas, kuris jo turėtojui suteiktų daugiau galimybių tarptautinėje darbo rinkoje, taip pat ir vidaus darbo rinkoje, darbdaviams suteiktų kokybišką informaciją, nenurodytą tradiciniame pažymėjime ar diplome. Šiuo vadovaujantis buvo parengtas projektas Sertifikatas.


Pagrindinė IES veikla

1/ IES vykdo projektą Sertifikatas, pagal kurį įvertina ir sertifikuoja švietimo subjektus ir jų ugdymo programas.

2/ IES išduoda tarptautinį sertifikatą suinteresuotiems sertifikuotų subjektų absolventams. Šie sertifikatai naudojami siekiant palengvinti įsidarbinimą vidaus ir užsienio darbo rinkoje.

3/ IES išduoda tarptautinius sertifikatus sertifikuotų ir nesertifikuotų institucijų pedagogams ir lektoriams bei nepriklausomiems lektoriams.


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com