FAQ

Kaip sužinoti, ar mano mokykla yra sertifikuota?

Greičiausias būdas per šį tinklapį, nuoroda „Sertifikuotos institucijos“. Gali būti, kad Jūs savo mokykloje susiduriate su mūsų reklamine medžiaga, pvz., granitine IES lenta, reklamine juosta, ritininiu stendu arba vėliava.

Ką reiškia tarptautinis IES sertifikatas?

Tarptautinis IES sertifikatas – dokumentas, kurį gali gauti tik sertifikuotos mokyklos ir mokymo programos studentas. Šis sertifikatas paprastai išduodamas anglų kalba ir konkrečios šalies valstybine kalba. Pagal prašymą sertifikatas gali būti išduotas ir kita pasauline kalba. Sertifikate pateikiami jo savininko identifikaciniai duomenys, užbaigta mokymo programa, užbaigtos mokyklos pavadinimas ir adresas bei sertifikato lygis pagal užbaigtos mokyklos vertinimą. Išrašomi sertifikatai turi apsauginius elementus. Sertifikato pavyzdį ir visus jo aktualius vertimus į kitas pasaulio kalbas rasite šiame tinklapyje, nuoroda „Sertifikatas“.

Kam man reikalingas IES sertifikatas?

IES sertifikatas kartu su pažymėjimu arba diplomu Jums padės ieškant darbo arba stojant į aukštesnio tipo mokyklą.

Kur galiu panaudoti IES sertifikatą?

Savo šalyje ir užsienyje, valstybinėje ir privačioje institucijoje arba firmoje. Jeigu tęsite mokslą, sertifikatu galite pasinaudoti ieškodami laikino darbo arba keliaudami po užsienį (programa Work&Travel Program, stažuotės užsienyje ir pan.)

Kaip ilgai galioja sertifikatas?

Sertifikatas neturi galiojimo pabaigos. Jeigu jį gausite šiais metais, galite juo naudotis po 5, 10 arba ir daugiau metų. Sertifikatas gali Jums tarnauti visą Jūsų produktyvaus gyvenimo laikotarpį.

Kaip atrodo IES sertifikatas? Kas jame pateikta?

Jame pateikiamas savininko vardas ir pavardė, gimimo data, mokyklos pavadinimas ir įgyta specialybė. Labai svarbus duomuo yra vertinimas, kurį suteikė IES sertifikuotai mokyklai. Sertifikatai spausdinami ant kreidinio popieriaus, ant jų yra apsauginiai ženklai – holograma ir aukso spalvos atspaudas, kurie perduodami lakuotuose, tvirtuose aplankuose. Su sertifikatu gali būti išduotas absolvento profilis, tai yra sertifikato savininko pagrindinių žinių ir įgūdžių apžvalga.

Je k dispozici i elektronická verze certifikátu?

Ano, elektronický certifikát je vydáván k základní verzi certifikátů (angličtina, úřední jazyk, příp. profil absolventa) nebo samostatně. Podmínkou pro jeho vydání je uvedení  e-mailové adresy žadatele. Certifikát je jen v angličtině a je zasílán ihned po zaplacení. Máte tak možnost s ním okamžitě disponovat.

Koks yra mokestis už IES sertifikatą?

Sertifikato kainą nustato Jūsų mokyklos IES koordinatorius. Kai kuriose mokyklose pinigus sertifikatui galima taupyti, šiuo atveju jis šiek tiek pigesnis.

Kokios yra sertifikato gavimo sąlygos?

Sąlygas nustato mokykla. Kai kur sertifikatas yra išduodamas tik patiems geriausiems studentams, kai kur jį gauna visi studentai, kurie jo nori. IES turi tik vieną sąlygą tai sėkmingas studijų užbaigimas. IES nerengia jokių egzaminų.

Kaip ir kada galiu užsisakyti sertifikatą?

Tiesiogiai IES sertifikato užsisakyti negalima, visuomet tai atlieka mokykla. Sertifikatas gali būti išduodamas ir praėjus ilgesniam laikui po mokyklos baigimo.

Ar sertifikatas bus išduotas tik anglų kalba?

Sertifikatą anglų kalba automatiškai gausite kartu su sertifikatu valstybine kalba. Išduodame ir sertifikatų komplektus, kuriuose yra sertifikatai ir kitomis pasaulio kalbomis.

Mažasis sertifikatų komplektas susideda iš vertimo į anglų kalbą, oficialią kalbą ir į dar vieną Jūsų pasirinktą pasaulinę kalbą. Didysis sertifikatų komplektas susideda iš vertimo į anglų kalbą, oficialią kalbą ir net į 5 Jūsų pasirinktas pasaulines kalbas.

Sertifikato pavyzdį ir visus jo aktualius vertimus į pasaulio kalbas galite rasti šiame tinklapyje, nuoroda „Sertifikatas“.

Nespėjau užsisakyti sertifikato. Ką daryti?

Privalote kreiptis į Jūsų mokyklą ir paprašyti sertifikato. Mokykla jį užsakys IES ir /arba paprašys atsiųsti tiesiogiai Jūsų adresu, arba jį Jums atsiųs pati, arba jis Jums bus išduotas mokykloje.

Ar egzistuoja internetinis IES sertifikatų savininkų sąrašas?

Taip, šiame tinklapyje, nuoroda „Sertifikato galiojimo patikrinimas“. Jeigu turite tarptautinį IES sertifikatą, galite įrašyti savo pavardę ir tikrai save rasite. Tai labai parankus būdas darbdaviui patikrinti, ar Jūsų sertifikatas tikras.

Pateiktos absolventų fotografijos yra tik iliustracinės.