FAQ

Kaip sužinoti, ar mano mokykla yra sertifikuota?

Greičiausiai šiame puslapyje nuorodoje „Sertifikuotos mokyklos“.

Ką reiškia tarptautinis IES sertifikatas?

Tarptautinis IES sertifikatas – dokumentas, kurį gali gauti tik sertifikuotos mokyklos ir mokymo programos studentas. Šis sertifikatas paprastai išduodamas anglų kalba ir konkrečios šalies valstybine kalba. Pagal prašymą sertifikatas gali būti išduotas ir kita pasauline kalba. Sertifikate pateikiami jo savininko identifikaciniai duomenys, užbaigta mokymo programa, užbaigtos mokyklos pavadinimas ir adresas bei sertifikato lygis pagal užbaigtos mokyklos vertinimą. Išrašomi sertifikatai turi apsauginius elementus. Sertifikato pavyzdį ir visus jo aktualius vertimus į kitas pasaulio kalbas rasite šiame tinklapyje, nuoroda „Sertifikatas“.

Kam man reikalingas IES sertifikatas?

IES sertifikatas kartu su pažymėjimu arba diplomu Jums padės ieškant darbo arba stojant į aukštesnio tipo mokyklą.

Kas yra ICI sertifikatas?

ICI sertifikatas visų pirma aprašo studento studijų metu įgyta profesinę kompetenciją. Kartu jame yra svarbių su projektu Certificate supažindintų firmų ir institucijų sąrašas. Taip darbdaviui suteikia išsamų absolvento žinių ir profesinių įgūdžių aprašą.

Kuo man bus naudingas ICI sertifikatas?

ICI ir IES sertifikatai absolventui užtikrina stiprų konkurencinį pranašumą tarptautinėje ir vietinėje darbo rinkoje.

Kur galiu panaudoti IES ir ICI sertifikatus?

Savo šalyje ir užsienyje, valstybinėje ir privačioje institucijoje arba firmoje. Jeigu tęsite mokslą, sertifikatu galite pasinaudoti ieškodami laikino darbo arba keliaudami po užsienį (programa Work&Travel Program, stažuotės užsienyje ir pan.)

Kaip ilgai sertifikatai galioja?

Sertifikatas neturi galiojimo pabaigos. Jeigu jį gausite šiais metais, galite juo naudotis po 5, 10 arba ir daugiau metų. Sertifikatas gali Jums tarnauti visą Jūsų produktyvaus gyvenimo laikotarpį.

Kaip atrodo IES sertifikatas? Kas jame įrašyta?

Savaime aišku, kad jame yra savininko vardas ir gimimo data, o taip pat mokyklos bei baigtos studijų programos pavadinimas. Labai svarbi informacija yra reitingas, kas iš esmės yra IES sertifikuotai mokyklai skirtas pažymys. Sertifikatas turi reikalingus apsauginius ženklus - hologramą ir auksinį antspaudo įspaudą, įdėtas į tvirtus, lakuotus viršelius.

Kaip atrodo IES sertifikatas?

Sertifikate su apsauginiais ženklais nurodomas savininko vardas ir gimimo data, o taip pat mokyklos bei baigtos studijų programos pavadinimas. Trumpai aprašo studijų metu įgytą profesinę kompetenciją. Užpakalinėje pusėje pateikiamas supažindintų darbdavių sąrašas. Sertifikatas išduodamas tik anglų kalba.

Ar egzistuoja elektroninės sertifikatų versijos?

IES Sertifikatas - Taip, elektroninis sertifikatas anglų kalba automatiškai išduodamas kartu su pagrindine spausdinta sertifikato versija (anglų ir oficiali kalba). Elektroninę IES sertifikato versiją galima gauti ir pasaulinėmis kalbomis. Jo išdavimo sąlyga yra el. pašto adreso nurodymas. Sertifikatas išsiunčiamas sumokėjus. Taip galite juo iš karto naudotis.

ICI Sertifikatas - Elektroninis ICI sertifikatas išduodamas tik angliškai prie spausdintos sertifikato versijos.

Koks yra mokestis už sertifikatus?

Kainą nustato IES/ICI koordinatorius Jūsų mokykloje. Nurodoma kaina yra už IES ir ICI sertifikatus. Kai kuriose mokyklose sertifikatams galima taupyti, po to jie pigesni. Sertifikatų negalima gauti atskirai.

Kokios sertifikatų gavimo sąlygos?

Kriterijus nustato mokykla. Vienintelė mūsų sąlyga yra sėkmingas studijų baigimas. Nedarome jokių egzaminų.

Kaip ir kada galiu sertifikatus užsisakyti?

Sertifikatų negalima užsisakyti tiesiai iš mūsų, visuomet tiktai per mokyklą. Juos galima išduoti ir atbuline data, po studijų baigimo.

Ar sertifikatus gausiu tik anglų kalba?

IES sertifikatą gausite anglų ir oficialia kalbomis. Išduodame ir sertifikatų komplektus, kuriuose yra sertifikatai ir kitomis pasaulio kalbomis.

Mažasis sertifikatų komplektas susideda iš vertimo į anglų kalbą, oficialią kalbą ir į dar vieną Jūsų pasirinktą pasaulinę kalbą. Didysis sertifikatų komplektas susideda iš vertimo į anglų kalbą, oficialią kalbą ir net į 5 Jūsų pasirinktas pasaulines kalbas.

Sertifikato pavyzdį ir visus jo aktualius vertimus į pasaulio kalbas galite rasti šiame tinklapyje, nuoroda „Sertifikatas“.

ICI sertifikatai išduodami tik anglų kalba.

Ar galima sertifikatą užsisakyti atgaline data?

Taip, prašome kreiptis į Jūsų mokyklą.

Pateiktos absolventų fotografijos yra tik iliustracinės.