Tanúsítvány oktatóknak

Az ISS minden típusú iskola pedagógusainak, valamint a harmadik kor egyetemei lektorainak nyújt tanúsítványt. Végeredményül egy angol és az adott ország hivatalos nyelvén kiadott bizonyítványt kapunk. A bizonyítvány közérthetően deklarálja a hitelesített lektor végzettségét és előadói gyakorlatának fejlődését.


JELENTKEZÉS A PROGRAMRA

A tanúsítványt az érdeklődő megrendelése alapján állítjuk ki. Megküldjük a tanúsítvány kiadásához szükséges dokumentumok jegyzékét. Az IES az oktatónak az összes dokumentum megküldésétől és a kiszámlázott összeg kifizetésétől számított 1 hónapon belül kiállítja a tanúsítványt.

A tanúsítvány megszerzésének feltétele legalább egy év oktatói gyakorlat (min. 400 óra, amit igazolni szükséges).

   

 

Megj.: Az "Oktatói tanúsítvány" annak birtokosát illetve azon oktatási intézményt, melynél az oktató kifejti tevékenységét, semmi esetre sem jogosítja fel arra, hogy arról tájékoztassa a nyilvánosságot, hogy oktatási programjai IES minősítéssel vagy tanúsítvánnyal rendelkeznek. Nem jogosítja fel saját tanúsítvány kiadására, az IES logo használatára, sem IES minősítésre vonatkozó adatokat tartalmazó szöveg megjelenítésére. IES tanúsítványok hallgatóinak történő kiadására és oktatási programjaik IES minősítésére vonatkozó deklarálására csak az a szabályosan hitelesített alany jogosult, mely az IES-nél végigvitte a teljes minősítési folyamatot, az egyes oktatási programok minősítésével együtt.

Árjegyzék

Tanúsítvány oktatóknak 120 €

* A lektori tevékenység 2 szakágazatának feltüntetése a bizonyítványon benne foglaltatnak az alapárban.

* A lektori tevékenység további szakágai feltüntethetők a bizonyítvány mellékletében (szakáganként 10 EUR).


Lektori bizonyítvány

Utónév és vezetéknév*:
Email*:
Ország*:
Telefon:
Másolja le a képről a szöveget*: