Iskolatípusok jellemzése

A főiskolák egyetemi, illetve nem egyetemi típusúak. Az egyetemi típus magiszteri, vagy doktorandusi programokat valósít meg. Az egyetem tanszékekre oszlik, melyek a Certificate tervezeten belül külön-külön vannak hitelesítve. A nem egyetemi típusú főiskola általában BSc képzésre irányuló tanulmányi programokat valósít meg. Az ilyen főiskola nem osztódik tanszékekre.

Emelt szintű szakképzés magasabb szintű szakképesítést nyújt az egyes szakágakban. A tanulmányok abszolutóriummal végződnek. A végzősnek jogukban áll nevük után használni az emeltszintű szakiskola elvégzésére utaló megjelölést. A nappali tagozat minimum 2, maximum 3,5 évig tart. Távúton 3-tól 4 évig tart az oktatás.

Középiskolák az általános középfokú műveltség és emeltszintű szakképzés különböző formáit nyújtják a hallgatóknak. Felkészítik őket hivatásuk gyakorlására, illetve a főiskolai továbbtanulásra. A középiskolák feloszthatók: szakközépiskolákra, gimnáziumokra és szakosított tanonciskolákra.

Szakközépiskola elsősorban szaktevékenység végzésére készít elő, főleg műszaki-gazdasági, közgazdasági, pedagógia, egészségügy, szociális, közigazgatás, művészetek és kultúra terén. Főiskolai továbbtanulásra is előkészít. A nappali tagozat maximum négy évig tart.

Gimnázium általános műveltséget nyújt, elsősorban főiskolai továbbtanulásra készít fel. A gimnáziumi oktatás lehet négy, hat, vagy nyolc éves.

Tanonciskola elméleti és gyakorlati oktatást valósít meg. A gyakorlati rész szakmunkásképző és záróvizsgával fejeződik be. Az elméleti képzés az igényesebb szakok elsajátítását segíti elő a műszaki-gazdasági tevékenység elvégzéséhez. Ezek a szakok érettségivel végződnek.

Nyelviskola különböző időtartamú nyelvtanfolyamokat valósít meg. Hitelesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a tananyag tartalmának (tanterv) és az óraszám ismerete.

Oktatási iroda különböző időtartamú tanfolyamok megvalósításával foglalkozik az oktatás különböző területein. Hitelesítéséhez egyértelműen körülhatárolt tanterv és óraszám szükséges. A legrövidebb tanfolyam nem lehet rövidebb öt tanóránál.