Specifikacija tipova škola

Visoka škola može biti sveučilišna ili nesveučilišna. Visoka škola sveučilišnog tipa odnosno sveučilište nudi magistarske ili doktorske studijske programe. Visoka škola – sveučilište podijeljeno je na fakultete koji se u sklopu projekta Certificate certificiraju samostalno. Visoka škola nesveučilišnog tipa organizira pretežno bakalarske studijske programe. Visoka škola nesveučilišnog tipa nije podijeljena na fakultete.

Viša stručna škola pruža više stručno obrazovanje u pojedinačnim studijskim smjerovima. Studij je završen završnim ispitom. Apsolvent ima pravo koristiti iza svog imena oznaku apsolventa više stručne škole. Dnevni studij traje najmanje 2, a najviše 3,5 godine. Daljinski studij traje najmanje 3, a najviše 4 godine.

Srednje škole pružaju učenicima razne oblike srednjoškolskog obrazovanja i višeg stručnog obrazovanja. Srednje škole pripremaju učenike za obavljanje zanimanja i za studij na visokim školama. Srednje škole su podijeljene na: srednje struče škole, gimnazije, srednja učilišta.

Srednja stručna škola priprema učenike posebno za obavljanje praktičnih zanimanja, uglavnom u području tehničko-gospodarskom, ekonomiji, obrazovnim ustanovama, zdravstvu, socijalno-pravnoj oblasti, administraciji, umjetnosti i kulturi. Srednje stručne škole pripremaju učenike i za studij na visokim školama. Dnevni studij traje najviše četiri godine.

Gimnazija je općeobrazovna ustanova koja priprema učenike posebno za studij na visokim školama. Studij na gimnaziji traje četiri, šest ili osam godina.

Srednje učilište organizira obrazovne programe za stjecanje stručne spreme i studijske obrazovne programe. Obrazovni programi za stjecanje stručne spreme pripremaju učenike za obavljanje radničkih zanimanja i završeni su završnim ispitom. Stručni studijski smjerovi pripremaju učenike za obavljanje zahtjevnih radničkih zanimanja i nekih zanimanja tehničko-gospodarskog karaktera. Studij je završen polaganjem maturalnog ispita.

Jezička škola organizira tečajeve stranih jezika razne duljine trajanja. U svrhu certificiranja neophodno je jasno definirati sadržaj tečaja (nastavni plan) i broj sati odnosno trajanje nastave.

Obrazovna agencija realizira obrazovnu djelatnost u obliku raznih obuka i tečajeva u raznim područjima obrazovanja. U svrhu certificiranja neophodno je jasno definirati sadržaj tečaja (nastavni plan) i broj sati odnosno trajanje nastave. Najkraći tečaj ne smije trajati manje od pet nastavnih sati.