Prijavnica za projekt

Popunjavanje upitnika za prijavu nije obvezno.

Molim Vas da popunite slijedeće podatke. Kontaktirat ćemo Vas odmah nakon primitka prijave.

Osobni razgovor:
Naziv obrazovne ustanove*:
Naziv obrazovne ustanove na engleskom jeziku*:
Puna adresa obrazovne ustanove*:
Zastupnik obrazovne ustanove*:
Dužnost ovlaštenog zastupnika*:
Bankovna veza*:
Identifikacijski broj organizacije*:
PIB:
Internet stranica:
Ime i prezime*:
Dužnost:
Telefon*:
E-mail*:
Najbolje vrijeme za poziv:
Vrsta obrazovne ustanove*:
Datum osnivanja obrazovne ustanove:
Broj fakulteta:
(Popunjavaju samo sveučilišta)
Broj studenata:
Broj apsolvenata u godini 2023:
Pretpostavljeni broj apsolvenata u godini 2024:
Kako ste saznali za nas?:
Prepišite tekst sa slike*: